6 december 2021

Schriftelijke vragen over rijlessen

Afgelopen week stelde SGP-Kamerlid Chris Stoffer schriftelijke vragen aan de minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister Visser van Infrastructuur en Waterstaat over de geldende coronamaatregelen bij autorijlessen. Lees de vragen hieronder. 

  1. Waarom worden voor rijlessen wel eisen gesteld aan het maximale aantal personen in de auto en voor bijvoorbeeld taxiritten niet?
  2. Is de veronderstelling juist dat het maximum van twee personen in een lesauto een advies is en geen wettelijke verplichting?
  3. Deelt u de analyse dat met de genoemde beperking van maximaal twee personen in een lesauto het voor rijinstructeurs niet mogelijk is om met de ene leerling de andere leerling op te halen of weg te brengen en dat het zo, zeker voor rijscholen in het buitengebied, lastig is om het ingekorte tijdvenster voor rijlessen (tot 17.00 uur) goed te benutten?
  4. Hoe waardeert u de analyse dat de sluitingstermijn van 17.00 uur voor rijlessen grote gevolgen heeft voor rijschoolhouders en leerlingen, omdat rijlessen normaal vanwege werk en onderwijs overdag deels juist in de avonduren moeten plaatsvinden en omdat vertraging in de rijopleiding en/of verkorting van de lestijd negatieve gevolgen heeft voor leercurve en slagingskansen (zeker als examens al gereserveerd zijn)?
  5. Deelt u de mening dat mogelijke intensivering en concentratie van lessen overdag niet bijdraagt aan het beperken van besmettingsrisico’s?
  6. Is de veronderstelling juist dat de lesauto geen publieke plaats is en derhalve niet valt onder artikel 4.a2 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19?
  7. Hoe gaat u om met de eerdere beleidslijn dat autorijlessen gezien mogen worden als privé-vervoer?
  8. Bent u bereid de al dan niet terecht veronderstelde verplichting om na 17.00 uur geen rijlessen meer te geven te heroverwegen?
  9. Bent u bereid met de rijschoolbranche in overleg te treden en te zorgen voor consistent beleid ten aanzien van rijlessen en het voorkomen van onnodige vertragingen in de rijopleiding van leerlingen?
  10. Bent u bereid, gezien de urgentie en onduidelijkheid, deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden?