9 september 2021

Schriftelijke vragen over spaartaks

Lees hier de schriftelijke vragen van SGP-Tweede Kamerlid Stoffer aan de staatssecretaris van Financiën over de afhandeling van bezwaren tegen de spaartaks.

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Een spaartaks, ook voor wie zijn geld niét belegt? ‘De belastingdienst zet mensen voor het blok’?
  2. Klopt het dat de Belastingdienst individuele bezwaren tegen de box-3 aanslag 2020 van bezwaarmakers doorzet, terwijl de collectieve massaalbezwaarprocedure (waar veel individuele bezwaarmakers zich bij hebben aangesloten) loopt?
  3. Erkent u dat de rechtsbescherming van burgers wordt vergroot door eerst de massaalbezwaarprocedure af te wachten en daarna pas de individuele bezwaren af te handelen?
  4. Klopt het dat het mogelijk is dat de Belastingdienst de individuele bezwaren aanhoudt en welke mogelijkheden ziet u daartoe?
  5. Bent u bereid om de individuele bezwaren aan de houden totdat er een uitspraak in de massaalbezwaarprocedure is gedaan, teneinde de rechtsbescherming van burgers voldoende te borgen, zo nee waarom niet?