19 april 2022

Schriftelijke vragen over vaccinatieplicht KLM

Lees hier de schriftelijke vragen van het SGP-Tweede Kamerlid Chris Stoffer aan minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Kaag van Financiën over het bericht ‘KLM stelt vaccinatieplicht in voor nieuwe piloten en stewardessen’.

 1. Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘KLM stelt vaccinatieplicht in voor nieuwe piloten en stewardessen’ op AD.nl van 12 april jl.?
 2. Wat is uw mening over het feit dat KLM een vaccinatieplicht heeft ingesteld voor nieuwe piloten en stewardessen?
 3. In hoeverre mogen werkgevers tijdens een sollicitatieprocedure vragen naar de vaccinatiestatus van een werknemer?
 4. Herinnert u zich uw antwoord op schriftelijke vragen van het lid Stoffer op 1 oktober jl. waarin u het volgende aangaf: “In Nederland is en blijft vaccinatie vrijwillig. Het kabinet gaat niet toe naar een vaccinatieplicht. Een werkgever mag hier dan ook niet toe dwingen of dit vereisen.”?
 5. Kunt u bevestigen dat het voor werkgevers, en dus ook voor KLM, verboden is personeel af te wijzen op basis van het feit dat men niet gevaccineerd is of van hen te eisen zich te laten vaccineren?
 6. Kunt u het juridisch kader schetsen ten aanzien van het verbod op vaccinatiedwang?
 7. Bent u het ermee eens dat het besluit van KLM om een vaccinatieplicht in te stellen voor nieuwe piloten en stewardessen in strijd met de wet is en dat bij afwijzing van ongevaccineerden sprake is van discriminatie op basis van medische status?
 8. Zo ja, op welke wijze wordt gehandhaafd op het verbod om van werknemers te eisen zich te laten vaccineren, en door wie?
 9. Wat vindt u als aandeelhouder van KLM van dit beleid?
 10. Hoe reageert u op het feit dat de Vakorganisatie Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers oproept deze praktijk van KLM onmiddellijk te stoppen?
 11. Bent u voornemens KLM aan te spreken op dit besluit?
 12. Herinnert u zich uw schriftelijke antwoorden van 1 oktober jl. op vragen van het lid Stoffer over het bericht ‘Ministerie kan niets doen tegen bedrijven die vaccinatiebewijs eisen’?
 13. Herinnert u zich het antwoord op de vraag of u bereid bent een juridische basis te creëren om op te kunnen treden tegen werkgevers die een vaccinatiebewijs eisen van hun werknemers, namelijk dat er toen een verkenning liep naar de mogelijke toepassing van de coronatoegangsbewijzen in bepaalde sectoren?
 14. Wat zijn de uitkomsten van deze verkenning op het specifieke punt van de ontbrekende juridische basis ten aanzien van optreden tegen werkgevers die een vaccinatiebewijs vereisen?
 15. Klopt het dat nog altijd een wettelijke basis ontbreekt om op te kunnen treden tegen werkgevers die toch een vaccinatiebewijs of een door de werkgever gewenste vaccinatiestatus van hun werknemers eisen?
 16. Bent u bereid alsnog een juridische basis te creëren zodat u kunt optreden tegen werkgevers die van hun werknemers eisen gevaccineerd te zijn of zich te laten vaccineren?
 17. Gaat u werkgevers die toch over de schreef gaan hierop aanspreken?