5 juli 2023

SGP: beloon vrijwilligers in strijd tegen armoede

“Mensen die zich voor hun medemens inzetten, moeten niet fiscaal afgestraft worden, maar juist beloond,” dat zegt SGP-Kamerlid Roelof Bisschop. Bij het debat over armoede- en schuldenbeleid lanceert hij vandaag een tienpuntenplan tegen armoede.

Met het actieplan focust de SGP op het versterken van maatschappelijke initiatieven. Bisschop: “Talloze kerken, stichtingen en vrijwilligers staan graag klaar voor mensen met geldzorgen. Regelgeving en fiscale nadelen werken remmend op dat enthousiasme, laten we dat zo snel mogelijk omdraaien. Op dit moment ben je fiscaal zwaar de pineut als je kiest voor vrijwilligerswerk, omdat ons belastingstelsel eenzijdig inzet op betaald werk!”

Concreet stelt de SGP voor om de giftenaftrek voor maatschappelijke organisaties en kerken te verruimen, een vrijwilligerscompliment in te voeren en de onbelaste vrijwilligersvergoeding te verhogen. Daarnaast wil de partij de maatschappelijke diensttijd inzetten tegen schulden en ook beleidsmakers drie dagen per jaar stage laten lopen bij een kerk, voedselbank of andere maatschappelijke organisatie. En als het aan de SGP ligt, komt er voor kleine vrijwilligersorganisaties een minder grote verantwoordingslast bij subsidies.

In maart kwam de SGP al met een oproep aan mensen die moeite hebben rond te komen om een brief te schrijven over hun situatie. Naar aanleiding van deze brievenactie ‘Dure tijden’ ontving de partij tientallen brieven.

Klik hier voor ons tienpuntenplan. 

Klik hier voor de brief die Chris Stoffer aan Nederland schreef.