17 november 2020

SGP-moties aanvaard over Israël en christenvervolging

De Tweede Kamer aanvaardde vandaag vier SGP-moties. Twee over Israël, een over radicaliserende moslims en een over geloofsvervolging, met name van christenen. Wereldwijd hebben zij het het zwaarst te verduren.  
HaCarmel
De eerste motie, samen ingediend met CU, richt zich op het al vroeg nagaan of mensen radicaliseren. Mede aanleiding voor deze motie zijn de herhaalde aanslagen op het Joodse restaurant HaCarmel. Het duurde te lang voordat duidelijk was dat de dader geen ‘verwarde man’ was, maar dat er sprake was van een terroristisch motief.
 
Associatie-akkoord
Motie twee wil dat de EU snel de banden met Israël aanhaalt, zeker nu ettelijke Arabische landen inmiddels vredesakkoorden hebben gesloten met de oude ‘vijand’. Op basis van de motie-Van der Staaij, mee ingediend door CU en PVV, moet de Nederlandse regering er nu werk van gaan maken dat het Associatie-akkoord tussen de EU en Israël weer nieuw leven wordt ingeblazen. De handel tussen Israël en de Europese landen en de onderlinge betrekkingen zouden ermee gebaat zijn.
 
Stemgedrag in VN
Dan motie drie. Die gaat over het stemgedrag van Nederland in de VN. De Verenigde Naties stellen zich al jaren buitengewoon vijandig op tegenover de staat Israël. De Tweede Kamer heeft al eerder een SGP-motie aanvaard waarin gevraagd wordt om de Nederlandse delegatie bij de VN niet mee te laten gaan in die eenzijdigheid. Dat heeft onvoldoende geholpen. Met het aannemen van deze nieuwe motie, ondersteun door CDA’er Martijn van Helvert, wil de SGP dat het kabinet eerder dan nu het geval de Tweede Kamer informeert over het Nederlandse stemgedrag in de VN.
 
Christenvervolging
Christenen zijn wereldwijd de grootste groep geloofsvervolgden. Met name in het Midden-Oosten en (Oost-)Azië krijgen zij het zwaar te verduren. Het gaat niet alleen over achterstelling, maar ook om bedreigingen, lichamelijk en geestelijke geweld, gevangenisstraf en zelfs de doodstraf. Over deze geloofsvervolgden gaat de laatste SGP-motie die werd aangenomen. Kern van die motie is: Nederland moet het voortouw nemen om deze en andere geloofsvervolging op de agenda te zetten, met name in de VN.