17 maart 2023

SGP stelt Kamervragen over veiligheid Joodse studenten

Lees hier de schriftelijke vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht uit het Reformatorisch Dagblad: ‘Joodse student voelt zich onveilig’.

 1. Bent u bekend met de inhoud van het bericht ‘Joodse student voelt zich onveilig’?
 2. Wat is uw reactie op dit bericht?
 3. Wat vindt u ervan dat er een ‘Israeli Apartheidsweek’ wordt georganiseerd op de Rijksuniversiteit waarbij sprekers komen die beweren dat er in Palestina geen plek is voor een Joodse staat terwijl er steeds meer antisemitisme in de samenleving is?
 4. Hoe verhoudt dit evenement zich met de boodschap dat elke student zich veilig moet voelen op de universiteit?
 5. Wat is uw reactie op het feit dat de door de Universiteit benoemde ‘onafhankelijke’ moderator zelf lid is van de organisatie ‘Groningen voor Palestina’?
 6. Bent u het met de SGP-fractie eens dat sprekers die zeggen dat ‘universiteiten die Israël niet volledig boycotten, zijn semi-dictatoriale instituten’ geen podium horen te krijgen op de Rijksuniversiteit?
 7. Bent u het met de SGP-fractie eens dat het organiseren van een ‘Israeli Apartheidsweek’ de onveiligheid van Joodse studenten vergroot?
 8. Bent u van mening dat de ‘Israeli Apartheidsweek’ antisemitische elementen bevat? En zo ja, wat gaat het kabinet eraan doen om dit tegen te gaan?
 9. Verklaart u het groeiend antisemitisme in de samenleving mede door het groeiend aantal anti-Israelevenementen?
 10. Bent u voornemens, in navolging van Duitsland, BDS officieel te bestempelen als antisemitisch?
 11. Bent u bereid met de Rijksuniversiteit Groningen in gesprek te gaan over de veiligheid van Joodse studenten naar aanleiding van de berichtgeving over dit evenement?
 12. Bent u van mening dat het afrukken van de mezoeza van een deurpost niet onder vandalisme geschaard moet worden, maar volgens de IHRA-definitie, onder antisemitisme?
 13. Hoe bevordert u dat incidenten die naar hun aard niet slechts een algemeen delict zijn, maar naar hun aard ook antisemitisch, op de juiste manier geregistreerd en opgevolgd worden, zoals voorgesteld in de motie Bisschop?