23 december 2022

SGP stemt in met 'Wet toekomst pensioen'

Nadat acht amendementen en moties van Kamerlid Chris Stoffer zijn aangenomen, kon de SGP donderdag op vrijdagnacht instemmen met de nieuwe pensioenwet. “We gaan van een 5 naar een 6.”

Dat het oude pensioenstelsel onhoudbaar is, behoeft nauwelijks betoog. Pensioenen zijn al jarenlang niet geïndexeerd, terwijl de economie de afgelopen tijd wel groeide. Daarnaast is de huidige arbeidsmarkt heel veranderlijk geworden. Mensen gaan meer of minder werken. En mensen verwisselen vaker van baan of worden soms ZZP’er.

“Het nieuwe stelsel is toekomstbestendiger en zorgt ervoor dat pensioenen met de economie meebewegen. Is er economische groei? Dan krijgen onze ouderen ook meer uitgekeerd,” zegt SGP-Kamerlid Chris Stoffer. “Het is niet zo dat we denken dat het nieuwe plan in alle opzichten fantastisch is, maar het is wel een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Het nieuwe stelsel heeft duidelijk meer overeenkomsten met het SGP-verkiezingsprogramma, dan het oude stelsel. We gaan hiermee van een 5 naar een 6. Daarbij komt dat alle voorstellen van de SGP om de nieuwe wet aan te passen, ook daadwerkelijk worden doorgevoerd.”

Met dat laatste doelt Stoffer op maar liefst acht moties en amendementen waarmee hij de wet - op voor de SGP belangrijke punten – wijzigt. Het gaat dan onder meer om het verbeteren van de positie van nabestaanden (die krijgen nu vaak onvoldoende uitgekeerd) en ZZP’ers (zij moeten gevrijwaard blijven van verplichte deelname). Verder heeft de SGP nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de invoering en de uitvoering van de wet. Hieronder treft u een overzicht van de SGP-inzet.

Aangenomen SGP-moties:

  1. de motie-Stoffer/Ceder over onderzoeken of en hoe een restitutiemogelijkheid in het nabestaandenpensioen ingevoerd kan worden
  2. de motie-Stoffer/Ceder over de mogelijkheden van een Anw-hiaatverzekering en nabestaandenoverbruggingspensioen bij de vormgeving van het nabestaandenpensioen actief onder de aandacht brengen van sociale partners
  3. de motie-Stoffer/Smals over het onderzoeken van de mogelijkheden om de pensioenopbouw voor zelfstandigen te verbeteren, zowel in de 2e als de 3e pijler
  4. de motie-Stoffer c.s. over het regelmatig uitvoeren van invoeringstoetsen na inwerkingtreding van de Wtp

Aangenomen amendementen van de SGP:

  1. amendement Stoffer over een permanente geschilleninstantie
  2. amendement Stoffer c.s. over het delen van gegevens op verzoek van de deelnemer
  3. amendement Stoffer over een minimale termijn van 15 jaar bij vrijwillige voortzetting
  4. amendement Stoffer c.s. over een tijdelijke pauze in individuele waardeoverdrachten