16 september 2022

SGP: steun gezinnen en verruim werkkostenregeling!

“Verruim de werkkostenregeling. Dat is een snelle en makkelijke manier om in deze crisistijd te voorkomen dat mensen in acute financiële nood komen.” Dat is de oproep van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan de vooravond van Prinsjesdag. Dit voorstel borduurt door op wat de SGP ook al in augustus voorstelde tijdens het ingelaste koopkrachtdebat.

De SGP krijgt veel signalen dat ondernemers graag bereid zijn om hun werknemers financieel bij te springen in deze moeilijk tijd, bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen te vergoeden. Als de werkkostenregeling wordt verruimd kunnen zij hun personeel makkelijk(er) belastingvrij vergoedingen geven. Dat gebeurde ook al tijdens de coronacrisis. Het voordeel is dat de hulp snel en gericht kan worden ingezet. En omdat de steun vanuit de ondernemers komt, kost het de overheid relatief weinig.

Stoffer: “Nu de werkgevers zélf aanbieden hun mensen te helpen in deze crisistijd, moet het kabinet het aanbod van de werkgevers met beide handen aangrijpen. De fiscale drempel zou wat mij betreft daarom tijdelijk moeten worden verlaagd. Door de wkr te verruimen, krijgen in ieder geval de mensen in loondienst soelaas. Voor mensen die niet in dienstverband werken, kan het kabinet aan andere knoppen draaien. Ik hoop dat het kabinet daar heel snel uitsluitsel over geeft.”