30 november 2021

SGP: verschuif budget van opkoop naar brongerichte maatregelen

Deze week debatteert de Tweede Kamer over de landbouwbegroting. De SGP constateert dat ongeveer 300 miljoen euro gereserveerd wordt voor opkoop van bedrijven tegenover een schamele 20 miljoen euro voor emissie reducerende maatregelen op het boerenerf. De SGP maakt zich zorgen over de effectiviteit van deze aanpak. Brongerichte maatregelen, zoals inzet van de Lely Sphere of het koetoilet, leveren per geïnvesteerde euro enkele malen meer emissiereductie op dan opkoop van hele bedrijven. Het geeft ook nog eens perspectief aan de bedrijven die door willen gaan. De opkoopplannen doen dat juist niet. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop heeft daarom bijgevoegd amendement ingediend om een stap in de goede richting te zetten. Hij stelt voor om 50 miljoen euro te verschuiven van opkoop naar brongerichte verduurzaming. Roelof Bisschop: "Als ik het land in trek, sta ik versteld van de vele projecten en ideeën voor emissiereductie. Deze vindingrijkheid, dit vakmanschap, moeten we benutten. Het geeft meer licht aan het eind van de tunnel dan de miljardenplannen voor opkoop die over tafel gaan."Het begrotingsdebat over LNV is aanstaande woensdag vanaf 10.15 live te volgen via de website van de Tweede Kamer.