29 september 2021

SGP wil opheldering over PFAS in Westerschelde

Op verzoek van de SGP vindt er volgende week donderdag een schriftelijk overleg plaats in de Tweede Kamer over PFAS in de Westerschelde. Aanleiding is een rapport waaruit bleek dat in het Westerscheldegebied hoge concentraties PFAS aangetroffen zijn en over de enorme lozingen van chemiebedrijf 3M uit Antwerpen.

De SGP maakt zich grote zorgen over deze lozingen voor de Westerschelde en de polders eromheen. SGP-Kamerlid Chris Stoffer: “De rapporten zijn verontrustend. Ik vraag me af hoe dat mogelijk is. Bovendien roept het de vraag op wat de aanwezigheid van PFAS in het Westerscheldeslib betekent voor de ontpoldering van de Hedwigepolder?”

Het SGP-Kamerlid wijst erop dat in de hele milieueffectrapportage voor de ontpoldering het woord PFAS niet voor komt. “De belangrijke basisregel van de Wet Bodembescherming is dat er geen vervuilde grond of slib terecht mag komen op een schone bodem. Nou, dat betekent weinig goeds voor de Hedwige,” zegt Stoffer. Hij wil weten hoe het nu precies zit.

Het Kamerlid wil ook weten of er nog meer bedrijven in het Antwerpse havengebied zijn die PFAS lozen. “Ik vrees eerlijk gezegd dat 3M vast niet de enige PFAS-lozer is.”’