5 april 2022

Stemmingen over btw-verlaging op groente en fruit

Vorige week stemde de Tweede Kamer over een motie van de Partij voor de Dieren om een btw-verlaging op groente en fruit per 1 juli aanstaande door te voeren. Als SGP stemde we tegen deze motie. Graag lichten wij ons stemgedrag toe.

Als SGP hebben wij tegen de motie gestemd die verzoekt om de btw-verlaging op groente en fruit per 1 juli aanstaande door te voeren. Dat betekent niet dat wij tegen de btw-verlaging zelf zijn. Sterker nog, de SGP heeft zelf een motie ingediend om de btw-verlaging zo snel mogelijk door te voeren. De reden dat wij tegen de motie van de Partij voor de Dieren hebben gestemd is omdat deze motie niet uitvoerbaar is. De verlaging van de btw op groente en fruit is een ingrijpende stelselwijziging, die in principe alleen per 1 januari mogelijk is. Gezien de uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst, laten wij dit aspect nadrukkelijk meewegen.

Kortom, wat de SGP betreft wordt de btw op groente en fruit zo snel mogelijk verlaagd. Maar een verlaging per 1 juli is niet mogelijk, waardoor de motie onuitvoerbaar is. Vandaar ook onze eigen motie, die wel uitvoerbaar is, en doordat deze is overgenomen door het kabinet ook nog meer oplevert.