28 januari 2021

Steun voor ondernemers is hard nodig!

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het debat over de uitbreiding van het coronasteunpakket.

Het kabinet heeft nog steeds diepe zakken. Er wordt veel extra steun gegeven aan ondernemers. Helaas is dat nog steeds hard nodig. Positief dat er een oplossing gevonden is voor starters. Als daar nog wat in verruimd kan worden, door ook ondernemers die eind 2019 gestart zijn hierbij te betrekken, is dat helemaal mooi. Goed dat ook de termijn van belastinguitstel verlengd wordt naar 1 juli. Mijn motie van december vorig jaar wordt hiermee alsnog uitgevoerd.

Perspectief horeca / retail
Maar wat ondernemers nu vooral nodig hebben is perspectief. Een vooruitzicht op betere tijden. Het kabinet kan dat natuurlijk niet garanderen, we hebben het virus niet in de hand. Maar ik spreek nu nog te veel ondernemers en winkeliers in de horeca en retail die geen idee hebben onder welke omstandigheden ze open kunnen. Ik begreep dat er binnenkort een exit-strategie naar buiten komt.

 • In welke mate biedt die strategie ook perspectief voor onze horeca-ondernemers, winkeliers en de detailhandel?
 • Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat de horeca en de detailhandel niet achteraan in de rij staan bij de openstelling.

Kopen op afspraak / bestellen-ophalen
We moeten ondernemers ook de ruimte geven om te blijven ondernemen, als dat enigszins verantwoord kan. Mijn fractie is daarom voorstander van de mogelijkheid om te kopen op afspraak. Uiteraard onder voorwaarden, bijvoorbeeld door maximaal twee personen tegelijk in de winkel uit te nodigen.

 • Is de minister bereid om ondernemers deze mogelijkheid te geven? Ik overweeg een motie op dit punt.

In het verlengde hiervan, we zien nu dat veel producten online, bij grote aanbieders, worden gekocht. Producten die normaal bij de lokale ondernemer gekocht worden.

 • Is de minister bereid om ondernemers de mogelijkheid te geven om een afhaalfunctie aan te bieden?

Zodat mensen producten kunnen bestellen bij de lokale winkelier en zelf hun producten kunnen ophalen, uiteraard op een verantwoorde manier. Dit is wel het minste wat je zou kunnen doen. Ook in Engeland is dit nog steeds toegestaan. Graag een reactie.

Grootbedrijf – cap op TVL
Voorzitter, de ophoging van de maximale vergoeding pakt voor veel ondernemers goed uit.  Voor filialen van winkelketens biedt het echter geen soelaas. De maximale tegemoetkoming geldt voor de gehele winkelketen, met tientallen tot soms honderden filialen. De tegemoetkoming voor één filiaal is dan vaak maar een paar honderd euro. We moeten voorkomen dat straks ook deze winkels uit het straatbeeld verdwijnen!

 • Hoe gaat de minister dit probleem oplossen?
 • Is hij bereid om de maximale vergoeding per filiaal te hanteren of een maatwerkoplossing voor deze filialen te bedenken?
 • Graag een reactie, en ik overweeg ook een motie op dit punt.

Kalveren
De agrarische sector heeft ook een economische veeg uit de pan gekregen door de Corona crisis. Ik vraag in het bijzonder aandacht voor de kalverhouderij met op verschillende gezinsbedrijven omzetverliezen van 200.000 euro. Omdat de omzet hoog is, maar de marges heel klein, wordt de TVL-drempel van 30% vaak net niet gehaald, terwijl toch dikke rode cijfers geschreven worden. 2019 was al een slecht jaar. De SGP pleit voor maatwerk, bijvoorbeeld door voor deze sector de drempel te verlagen.

Overig / ondernemers buiten de boot
Ik hoor van veel ondernemers dat ze positief zijn over de snelheid waarmee steunmaatregelen zijn ingevoerd of worden aangepast. Het helpt een groot deel van hen. Toch blijven er ondernemers tussen wal en schip vallen. Zoals kappers en een deel van de ZZP’ers. De Tegemoetkoming Ondersteuning Noodzakelijk Kosten is daarvoor een mooi middel. Maar de uitwerking daarvan laat lang op zich wachten.

 • Hoe staat het daar mee, vraag ik de minister.
 • Hebben gemeenten al meer duidelijkheid over bijvoorbeeld de verdeelsleutel van de 130 miljoen die gereserveerd is? Of over de kaders waarbinnen het uitgekeerd mag worden?
 • Krijgen gemeenten ruime mogelijkheden om een eigen invulling te geven aan deze regeling?
 • Wanneer krijgen ZZP’ers deze ondersteuning op hun rekening?

Daarnaast hebben ook veel ondernemers problemen met hun liquiditeit, ze hebben nauwelijks of geen buffers meer.

 • Is er bij banken voldoende urgentie voor dit probleem?
 • En roept de minister banken, maar bijvoorbeeld ook verhuurders van panden, net zoals in Duitsland, op om hiermee ruimhartig om te gaan? Graag een reactie.