7 december 2022

Stoffer over arbeidsongeschiktheid

Op woensdag 7 december debatteerde de Tweede Kamer in commissieverband over arbeidsongeschiktheid. De bijdrage van Kamerlid Chris Stoffer namens de SGP is hieronder te lezen.

Verhoging arbeidskorting
Dit kabinet verhoogt de arbeidskorting. Klinkt mooi, maar pakt voor velen slecht uit. Een gezin mailde ons, omdat het niet meer rond kan komen. Waarom? Moeder was verpleegkundige in de gehandicaptenzorg, maar werd mishandeld door een cliënt. Hersenletsel en arbeidsongeschiktheid waren het gevolg. Twee jaar later werd ook vader arbeidsongeschikt verklaard. Ze komen net niet in aanmerking voor toeslagen.

 • Ziet de minister dat arbeidsongeschikten hierdoor steeds minder overhouden?
 • Wat vindt zij daarvan, en wat gaat zij daaraan doen?
 • Is zij bereid binnen het kabinet in te zetten op het verlagen van de eerste belastingschijf?

60-plus-maatregel WIA
De SGP plaatst vraagtekens bij de vereenvoudigde claimbeoordeling voor 60+’ers. Ben je ouder dan 60 en al 2 jaar ziek en arbeidsongeschikt, dan word je niet meer beoordeeld door een verzekeringsarts, maar krijg je automatisch een volledige WIA-uitkering.

 •  Waarom is deze maatregel, zonder overleg met Kamer, ingevoerd?

De minister wil iedere zieke 60-plusser via de achteruitgang de arbeidsmarkt laten verlaten, terwijl zij aan de andere kant senioren aan het werk wil houden.

 • Is het niet beter in te blijven zetten op activering, ook voor deze doelgroep?
 • Waarom is er niet voor gekozen te stoppen met het herhaald beoordelen en verplaatsen van langdurig werkloze 60-plussers?
 • Klopt het dat de afwijkende werkwijze niet geldt voor vangnetters zonder werkgever?

Loonloze tijdvakken
Door een loonloos tijdvak zijn arbeidsongeschikten in financiële problemen gekomen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Er ligt nu een brief met oplossingsrichtingen. In de brief lees ik alleen niets over hoe deze problemen konden ontstaan.

 • Kan ze daarop ingaan?
 • En wat vindt de minister ervan? Graag een reflectie.

Er zijn nog veel vragen, waar ik graag eerst antwoord op zou willen.

 • Om hoeveel mensen gaat het?
 • Wat is de oorzaak van hun loonloze perioden?
 • Welke kosten zijn ermee gemoeid?

De SGP vindt het belangrijk dat er serieus gekeken wordt naar erkenning en oplossingen voor deze mensen.

 • Hoe wil de minister dat gaan doen?
 • Is zij het met mij eens dat daarbij ook moet worden gekeken naar de mensen die hier nu al de dupe van zijn?

Vorige week bij de begrotingsbehandeling kwam de minister met een ode op de menselijke maat. En terecht. Daarbij hoort ook dat je mensen met hun problemen in de ogen kijkt en het gesprek aangaat. Ik vraag de minister: gaat zij in gesprek met gedupeerden?

Beoordelingsproces UWV
Ik zou zeggen: laten we volop inzetten op het wegwerken van achterstanden bij UWV. Waar een verzekeringsarts er 20 jaar geleden twee uur over deed een WIA-claimbeoordeling te doen, duurt dat inmiddels ruim vijf uur! UWV laat onderzoeken waar winst te behalen valt in het proces.

 • Kan de minister toezeggen dat de resultaten met ons worden gedeeld?
 • Wanneer kunnen we die verwachten?

De minister geeft aan dat UWV gebonden is aan wettelijke kaders, algemene maatregelen van behoorlijke bestuur en bestaande systemen.

 • Wordt in het onderzoek ook gekeken welke wettelijke kaders knellen?
 • En is de minister met mij eens dat bestaande systemen de zoektocht naar oplossingen niet moeten belemmeren?
 • Wil zij kijken naar het delegeren van taken, waarbij het voorwerk wordt gedaan door een ondergeschikte en het uiteindelijke besluit wordt genomen door een verzekeringsarts?

Hybride stelsel
Het hybride stelsel biedt veel meer mogelijkheden dan nu worden benut. Private uitvoerders willen graag helpen bij het wegwerken van achterstanden, maar lopen tegen onmogelijkheden en onwil op. Een aantal voorstellen:

 1. Boor extra capaciteit aan bij private uitvoerders, die duizenden extra keuringen per jaar kunnen doen.
 2. Leer van de werkwijze van andere uitvoerders, zodat het proces wordt versneld.
 3. Kom met een landelijk opleidingsfonds voor bedrijfsartsen met structurele publiek-private financiering.
 4. Start een pilot waarbij bedrijfsartsen van een private uitvoerder een keuringsadvies opstellen, gebaseerd op een door het UWV geschreven kader, wat wordt overgenomen door UWV.

Graag een reactie van de minister hierop.

WGA-voorschotten
Tot slot, de rechter bepaalde recent dat eigenrisicodragende werkgevers ten onrechte opdraaien voor de WGA-voorschotten. De minister wil nu de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep afwachten. Wil de minister toezeggen dat UWV ondertussen stopt met het versturen van rekeningen aan werkgevers?