7 september 2022

Stoffer over belastingdienst en box 3

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het commissiedebat over de belastingdienst. Stoffer gaat tijdens zijn bijdrage onder andere in op ANBI-instellingen en de situatie rond box 3. 

De Belastingdienst voert veel taken uit; de agenda laat dan ook een breed scala aan onderwerpen zien. Drie punten licht ik eruit: ANBI-instellingen, het verder verbeteren van de Belastingdienst en box 3.

ANBI
Voor de zomer verscheen er een rapport over ANBI-instellingen. Wat de SGP betreft geven we ruim baan aan dergelijke instellingen, daar moeten we zuinig op zijn! Niet alleen dragen zij bij aan allerlei goede initiatieven, maar ook kan het de kloof tussen overheid en burger verkleinen.

  • Erkent de staatssecretaris de grote waarde van ANBI-instellingen, en hoe wil hij deze instellingen verder versterken?

Met de minister van Financiën hebben we het vaak over de toenemende regeldruk bij ANBI-instellingen.

  • Hoe gaat de staatssecretaris zich ervoor inzetten dat ANBI-instellingen niet met nóg meer regels en nóg meer papierwerk te maken krijgen?

In gesprekken met de sector merk ik dat er veel bereidheid is om de zelfregulering verder te versterken.

  • Pakt de staatssecretaris de handschoen op om dit samen met de sector te ontwikkelen?

Het rapport beveelt aan om geen toets op grondrechten op te nemen. Het vraagt wat de SGP betreft inderdaad om een zeer terughoudende rol van de politiek in het becommentariëren van het gedrag van ANBI-instellingen.

  • Hoe ziet de staatssecretaris dat?
  • Is hij het eens dat florerende organisaties zoals goede doelen of andere instellingen ruimte moeten hebben en houden om hun eigen beleid te voeren?

Verbeteren Belastingdienst
In januari 2020 is besloten de Belastingdienst op te knippen in aparte onderdelen. Wat heeft de reorganisatie nu precies opgeleverd? Destijds heb ik tijdens het debat aangegeven dat een reorganisatie alleen niet voldoende is, maar dat er ook een cultuuromslag nodig is. Hoe staat het daarmee?

Als het om cultuur gaat, gaat het niet alleen om de cultuur binnen de Belastingdienst. Maar bijvoorbeeld ook om de cultuur tussen ons als Kamer en de Belastingdienst; ik vind dat we daarbij ook naar onszelf moeten kijken.
De Dienst komt vaak in het nieuws, en veelal negatief. Ik kan mij voorstellen dat de negatieve berichtgeving een enorme druk geeft, en zorgt voor een groot wantrouwen richting de Belastingdienst.

  • Hoe ziet de staatssecretaris dat?
  • Hoe dragen bijvoorbeeld de steunpunten of belastingkantoren bij aan het herstellen van vertrouwen?
  • Wat kan hierbij nog meer helpen?

Box 3
Voorzitter, vorige week kwam naar buiten dat er geen herstel komt voor mensen die geen bezwaar hebben gemaakt in het box 3 debacle. Waarom is die keuze gemaakt?  Natuurlijk kost rechtsherstel veel geld, maar ik plaats er toch stevige vraagtekens bij. Is de staatssecretaris het eens dat het rechtsgevoel van burgers hiermee opnieuw een stevige knauw krijgt? Verwacht de staatssecretaris hierdoor niet een hoos aan bezwaren?
Belastingplichtigen moeten blijkbaar eerst bezwaar maken als ze ook daadwerkelijk hun recht willen halen.

De invoering van een nieuw stelsel is met een jaar vertraagd. En Capgemini geeft aan dat implementatie per 2026 onder druk staat. Ik wil niet te somber zijn, maar het ziet er niet best uit. Extra wetgeving kan vertraging opleveren: ik voorzie nog wel wat wetgeving de komende jaren. De ICT moet op orde zijn: een probleem dat al jaren speelt. Wat gaat de staatssecretaris concreet doen om verdere vertraging te voorkomen? Zonder ingrijpen lijkt het alleen maar langer te duren, en dreigt het te verzanden in al het reguliere werk. Ziet de staatssecretaris dit risico en wat gaat hij concreet doen om het nieuwe stelsel zo snel mogelijk in te voeren?