20 april 2022

Stoffer over box 3

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het debat over het rechtsherstel voor box 3.

Soms zit een touw zo erg in de war en zitten er zoveel knopen in, dat je het nauwelijks nog uit elkaar kunt krijgen. Het goede nieuws is dat het met veel geduld en gepriegel meestal wel lukt. Het slechte nieuws is dat het herstel voor het box 3 debacle ook zo’n verward touw met heel veel knopen is. Het lijkt nu alleen alsof we het moeten ontrafelen met onze ogen dicht, dat bij elke losgemaakte knoop er twee bij komen, en dat het eigenlijk morgen af moet zijn.

Doelgroep
Wat de SGP betreft worden alle belastingplichtigen met spaargeld recht gedaan. Niet alleen bezwaarmakers, maar alle spaarders hebben namelijk te veel betaald. Belasting betalen is al geen pretje, laat staan te veel betalen.

Spaarvariant
Ook moet er een keuze gemaakt worden over hoe we herstellen. Voor de SGP staan een paar belangrijke punten voorop:

 1. Spaarders moeten geld terugkrijgen.
 2. Het moet eerlijk en rechtvaardig.
 3. Het moet uitvoerbaar en juridisch houdbaar zijn, maar dat is bij alle opties een probleem.
 4. En de rekening moet eerlijk verdeeld worden.

Beleggers kennen vaak veel schommelingen in hun rendementen. Zomaar een paar jaar eruit pikken, zoals in de tweede variant gebeurd, lijkt ons niet rechtvaardig. In die variant betalen ze in goede jaren eigenlijk te weinig omdat het fictieve rendement lager is dan hun werkelijke rendement, terwijl ze in slechte jaren geld toe krijgen. Wat er ook gebeurt, zij trekken dus altijd aan het langste eind van het touw. Op individueel niveau kan dat heel anders liggen, daar ben ik mij van bewust. Maar toch neigt de SGP naar de zogenoemde ‘spaarvariant’. Ik heb daar nog wel een paar vragen over.

 • Is de spaarvariant helemaal in lijn met het arrest van de Hoge Raad?
 • In hoeverre volgt uit het arrest dat we ook andere categorieën dan spaartegoeden op precies het werkelijke rendement moeten herstellen?
 • En met welke rendementspercentages voor beleggingen wordt gerekend in de spaarvariant?


Aanvullend rechtsherstel
Er moeten ook keuzes gemaakt worden over het mogelijk aanvullende rechtsherstel. Dat kost in de spaarvariant maximaal 4,8 miljard euro.

 • Zijn dat de kosten als alle belastingplichtigen precies op werkelijk rendement worden belast?
 • En kunnen beide opties voor het tegenbewijs tegelijk lopen? Dus zowel tegenbewijzen in behandeling nemen en tegelijk duidelijkheid krijgen van de Hoge Raad?
 • Welke mogelijkheden zijn er om de kosten van 4,8 miljard in te perken?
 • In het advies van de Landsadvocaat lees ik dat de tegenbewijsregeling ingeperkt kan worden tot de bezwaarmakers. Overweegt de staatssecretaris ook deze optie?
 • En welke mogelijkheden zijn er nog meer om de kosten en reikwijdte van het aanvullend rechtsherstel in te perken?

2023/2024
Dan nog over de komende twee jaar. Ook bij een variant met recente rendementen kan het voorkomen dat spaarders te veel betalen.

 • Hoe wordt het risico op nieuwe procedures ingeschat en beperkt?
 • En kunnen we nu kiezen voor een spaarvariant, en voor de komende jaren voor de tweede variant?

Dekking
Dan de dekking. Het box 3 systeem zelf kan niet aangepast worden, maar het moet wel deels uit box 3 betaald worden.

 • Betekent ‘dekken uit box 3’ dan niet gewoon een tariefsverhoging?
 • En dat hoe ruimer we de herstelregeling maken, hoe hoger spaarders straks belast worden?
 • Wat de SGP betreft mag dat niet gebeuren.

Mensen die zuinig geleefd hebben, ondernemers met een paar ton op de rekening voor hun pensioen en andere spaarders mogen straks niet alsnog aan het kortste eind van het touw trekken.