30 juni 2022

Stoffer over Box 3

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het debat over de contourennota voor de box-3 heffing. Gehouden op 29 juni 2022.

Eindelijk. Na jaren uitstel spreken we eindelijk over een voorstel voor een rechtvaardige belasting op vermogen. Het zijn nog slechts ‘contouren’, maar het begin is er. De inzet van de SGP is al jaren een rechtvaardige belasting op vermogen op basis van werkelijk rendement. En dus geen hoge belasting op spaargeld zonder rente. Het kabinet kiest daarbij voor een vermogensaanwasbelasting. In het coalitieakkoord heb ik dit voornemen echter niet kunnen vinden. Deze keuze kwam voor de SGP een beetje uit de lucht vallen.

Waarom heeft het kabinet voor deze vorm gekozen? In het verleden is vaak gezegd dat een vermogensaanwasbelasting eigenlijk niet uitvoerbaar is. Dat was in 1981 voor de regering zelfs één van de redenen om de vermogensaanwasbelasting af te wijzen. Ook toen waren er al problemen met de uitvoering, er is niets nieuws onder de zon.

Ik ga ervan uit dat de ICT sinds 1981 wel verbeterd is, maar waarom kan de uitvoering het nu wel aan? De ketenpartners zijn enorm belangrijk omdat zij veel gegevens aan moeten leveren.

  • Hoe zijn zij betrokken geweest bij de keuze voor de vermogensaanwasbelasting?
  • En welke andere vormen van een heffing op werkelijk rendement heeft het kabinet overwogen?

Verliesverrekening
Het rendement op vermogen kan elk jaar schommelen. Een ruime verliesverrekening is volgens de SGP daarom belangrijk. In antwoorden op feitelijke vragen wordt aangegeven dat voor het bepalen van de termijn van verliesverrekening wordt gekeken naar de uitvoerbaarheid. De SGP is van mening dat rechtvaardigheid minstens zo belangrijk is.

En dat een verliesverrekening nodig is om het werkelijk rendement over een langere periode te belasten. Ik heb daar een paar vragen over:

  • Wat is volgens de staatssecretaris precies het doel van de verliesverrekening? Is dat alleen om liquiditeitsproblemen te voorkomen of ook om een heffing op daadwerkelijk rendement over een langere periode te bereiken?
  • En aan welke termijn van verliesverrekening denkt de staatssecretaris?


Doenvermogen
Het nieuwe stelsel zal veel vragen van belastingplichtigen, voor burgers en ondernemers. Het is belangrijk dat het ook voor hen uitvoerbaar is. De staatssecretaris geeft aan dat vooral de gegevensaanlevering van ketenpartners hiervoor belangrijk is. Maar wat is er op dit punt nog meer mogelijk om de uitvoering ook voor burgers behapbaar te houden?

Dekking/budgetneutraal
Het nieuwe stelsel moet budgetneutraal ingevoerd worden: een goed streven. Maar ook een lastige opgave. De vorm en hoogte van de tarieven moeten al voor 2025 bekend zijn. De vermogensaanwas is echter pas op 31 december 2025 duidelijk. En ik neem aan dat de staatssecretaris het nieuwe systeem budgetneutraal in wil voeren in een jaar met gemiddelde rendementen. Maar stel dat er in 2025 slechte rendementen behaald worden, en dat op basis daarvan het stelsel budgetneutraal ingevoerd wordt. Dan is de langjarige opbrengst waarschijnlijk structureel te hoog. Hoe kan vooraf geborgd worden dat het budgetneutraal ingevoerd wordt? Kunnen we dat eigenlijk niet pas na 2025 bepalen? Kan de staatssecretaris aangeven hoe die budgetneutraliteit precies vorm gegeven wordt?

Invoering
Voordat een vermogensaanwasbelasting ingevoerd is, moeten er nog veel keuzes gemaakt worden. Wordt de inflatie bijvoorbeeld meegenomen, of wordt de nominale aanwas belast?

  • Hoe worden wisselkoersen meegenomen? Een schuld in een vreemde valuta kan nogal in waarde veranderen als de wisselkoers schommelt. Is dat ook vermogensaanwas? Wat gebeurt er als schulden worden kwijtgescholden of om andere redenen niet meer afbetaald worden? Leidt dat tot vermogensaanwas?
  • Ik hoor graag van de staatssecretaris hoe hier mee omgegaan wordt.
  • En wordt de Kamer ook vooraf betrokken bij de uitwerking?


Termijn
Afgelopen vrijdagmiddag kregen we nog een brief over de planning. Brieven die op dat tijdstip komen, hebben altijd mijn bijzondere belangstelling. Daarin staat kort gezegd dat invoering per 2025 heel lastig wordt. Vandaar mijn laatste vragen aan de staatssecretaris:

  • Stel dat het later wordt, kan de spoedwetgeving dan langer ingezet worden?
  • In de brief wordt genoemd welke factoren de invoering per 2025 in de weg kunnen zitten. Maar wat kan ervoor zorgen dat het proces versneld kan worden? Wat de SGP betreft voeren we een nieuw stelsel op werkelijk rendement zo snel mogelijk in, uiterlijk in 2025.


Bekijk hier het hele debat