13 oktober 2021

'Gezin als kind van de rekening' - Stoffer over de kinderbijslag

Lees of bekijk hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het debat over de kinderbijslag.

Zoals we allemaal weten is het gezin de hoeksteen van de samenleving. Maar het kabinet struikelt er steeds over. Ook nu weer, nu het kabinet een zak met geld zoekt en die denkt te hebben gevonden bij gezinnen. De SGP vindt dit ronduit een slecht plan. Dat het gezin van waarde is, zien onze oosterburen veel scherper. Zo kregen de Duitse gezinnen vorig jaar €300 en dit jaar €150 extra kinderbijslag om ze door de crisis heen te helpen. En Nederland? Hier besluit het kabinet tot een botte bezuiniging op de kinderbijslag. U begrijpt: de SGP vindt dit de omgekeerde wereld. 


Gezinsportemonnee
In de wet staat niet voor niets dat er ieder halfjaar een verhoging van de kinderbijslag moet plaatsvinden. Daar wil het kabinet in 2022, 2023 en deels in 2024 van afwijken. Een paar tientjes minder kinderbijslag kan voor sommige huishoudens grote gevolgen hebben. Gezinnen komen nu al lastig rond. Dit voorstel maakt het alleen maar moeilijker voor hen. En de babykleertjes, schoolkosten en dagelijkse boodschappen zullen er echt niet goedkoper op worden de komende jaren. Sterker nog, het leven wordt flink duurder. Bijvoorbeeld door de energiekosten die de pan uitrijzen.  Het AD schreef maandag dat vooral gezinnen, mensen met lage inkomens en alleenstaande moeders door corona in de problemen zijn geraakt. Duizenden mensen moeten dagelijks kiezen tussen eten of luiers.

En hoe kijkt de staatssecretaris aan tegen het feit dat vooral gezinnen met lagere inkomens er fors op achteruit gaan, terwijl zij het al niet breed hebben? Daar komt nog bij dat het niet de eerste keer is dat de gezinnen als het kind van de rekening worden gezien. In 2013, 2014, 2015 en 2020 werd de kinderbijslag ook al niet verhoogd. Kennelijk een makkelijke bezuinigingsroute. Waarom kunnen deze gezinnen niet gewoon rekenen op een betrouwbare overheid in plaats van dit ‘jojobeleid’?

Uitvoeringsorganisaties
Het staat natuurlijk als een paal boven water dat het UWV en de SVB hun werk goed moeten kunnen doen. Dat een goed functionerende uitvoering belangrijk is hebben we gezien bij de kinderopvangtoeslagaffaire. Toch moeten we ook oppassen voor de reflex dat een betere overheid ook een grotere overheid zou betekenen. Het helpt dan niet als er bezuinigd wordt op gezinnen met kinderen om het functioneren van de uitvoeringsorganisatie te verbeteren.
Wat kan die ouder eraan doen dat er problemen zijn bij het UWV?
Het kabinet erkent ook dat er geen inhoudelijke relatie is, maar wil dit plan toch graag doorzetten. Een onbegrijpelijke keuze. Het Adviesorgaan toetsing regeldruk is om die reden dan ook erg kritisch op het voorliggende wetsvoorstel. Zij opperen het idee te bezuinigen door wet- en regelgeving te schrappen die in de uitvoering erg complex is. Operatie Regels Ruimen dus. In het rapport Werk aan uitvoering van ABD-topconsult staan uitstekende suggesties hiervoor. Dat lijkt de SGP een veel betere route. Wat gaat de staatssecretaris hiermee doen? En vindt hij ook dat altijd eerst gekeken moet worden naar dergelijke schrapmogelijkheden in plaats van meteen burgers hiervoor op te laten draaien?

Dubbele kinderbijslag
Dan de ouders van thuiswonende kinderen met een intensieve zorgbehoefte.
Deze ouders hebben recht op dubbele kinderbijslag. Zij worden door dit voorstel dus ook dubbel zo hard geraakt, terwijl het al gaat om een kwetsbare groep. Hoe kijkt de staatssecretaris hiernaar? Dit moeten we toch niet willen? De SGP vindt in elk geval dat deze groep juist onze steun verdient. Dat geldt zeker ook voor alleenstaande of alleenverdienende ouders met thuiswonende kinderen met een zware zorgbehoefte. Zij krijgen normaal gesproken nog een bedrag bovenop de dubbele kinderbijslag. De SGP stelde hierover al vragen, want deze groep moeten we wat ons betreft niet in de kou laten staan. Daarom goed dat er een amendement van de heer Van Baarle ligt om het extra bedrag aan kinderbijslag voor alleenstaanden of eenverdieners wél te verhogen de komende jaren. En ik hoop op een warm hart van de collega’s voor deze groep.

Kinderen horen niet op te draaien voor slecht functionerende uitvoeringsorganisaties. Geld weghalen bij gezinnen om organisatieproblemen bij het UWV en de SVB op te lossen, is wat ons betreft de verkeerde afslag. Daarom roepen wij kabinet en Kamer op de kinderbijslag de komende jaren wél te verhogen. Voor de problemen bij de uitvoeringsorganisaties is geen zak geld nodig, maar het schrappen van regels en snoeien in complexiteit.Meer video's zien? Ga dan naar ons YouTube-kanaal.