15 juni 2022

Stoffer over de voorjaarsnota

Lees hier de bijdrage van SGP-Tweede Kamerlid Chris Stoffer aan het debat over de voorjaarsnota.

Na corona wordt alles beter, dat dachten velen een paar maanden geleden. Maar niets is minder waar. Door de oorlog in Oekraïne en de stijgende prijzen voor energie en boodschappen holt de koopkracht achteruit. Mensen zeggen tandartsbezoeken noodgedwongen af, gaan niet meer naar zwemles en familiebezoeken schieten erbij in omdat de brandstof te duur wordt. De nood is hoog en de toekomst onzeker.

Toen het kabinet op hun rondgang door de Kamer de SGP-vleugel aandeden, hebben we hen daarom drie punten meegegeven. Investeer in gezinnen, in de koopkracht van huishoudens. Investeer in veiligheid, in politie en de aanpak van zedenzaken. Investeer in de regio, in de bereikbaarheid, werkgelegenheid en verkeersveiligheid.

Gezinsportemonnee
De SGP maakt zich grote zorgen over de koopkracht en over de gezinsportemonnee. De inflatie raakt hen hard, juist ook de middeninkomens. Goed dat het slechte plan om de kinderbijslag te bevriezen van tafel is, via de motie-Schalk in de Eerste Kamer. Maar daarmee zijn de problemen niet weg. Er moet een stap extra gezet worden. Middeninkomens, zorgpersoneel, docenten, ondernemers, monteurs: ze hebben nauwelijks recht op inkomensondersteuning maar betalen zich blauw aan belastingen. Ze worden hard geraakt door de stijgende energieprijzen, maar worden nauwelijks ondersteund. Het kabinet overweegt de arbeidskorting verder te verhogen. Daardoor wordt ons stelsel nóg ingewikkelder, wordt meer werken nóg minder lonend door de hogere marginale druk en, minstens zo belangrijk: daarmee wordt de enorme kloof tussen één- en tweeverdieners nóg groter.

De SGP is van mening dat de inkomstenbelasting verlaagd moet worden, door het tarief van de eerste schijf te verlagen. De SGP wil dat de gezinsportemonnee weer centraal staat. Geen extra kinderopvangtoeslag voor rijke lui, zoals het kabinet voorstelt, maar een hoger kindgebonden budget voor lage en middeninkomens. Uiteraard leveren we daar dekking voor.

Stop met het plan om de kinderopvang voor rijken nog meer te subsidiëren. En schaf de Inkomensafhankelijke Combinatiekorting volgend jaar al af.
Twee vragen hierbij:

  • Hoe gaat het kabinet middeninkomens ondersteunen? Is het kabinet bereidt de belastingen te verlagen, en de afschaffing van de IACK naar voren te halen?
  • Is het kabinet bereidt het kindgebonden budget voor gezinnen te verhogen? Ik overweeg een motie op dit punt.

De SGP is niet met alle voorstellen in de Voorjaarsnota tevreden, daar komen we in het najaar nog wel op terug.  Eén punt haal ik er nu al wel vast uit: de AOW. Waar komt de rekening van de AOW-maatregelen precies te liggen? Kan het kabinet inzicht geven hoe de stapeling aan voorstellen voor verschillende groepen uitpakt?

De SGP strijdt al decennia voor meer geld voor Defensie. Want het kabinet kan investeren in warmtepompen, in cultuur of via het EU-Herstelfonds in Zuid-Europa, maar als onze veiligheid niet op orde is, ontbreekt het noodzakelijke fundament. Vrede en veiligheid zijn niet vanzelfsprekend. Heel goed dat het kabinet flink in de buidel tast! Ook de veiligheid in de stad, dorp, buurt en straat moet verbeteren. Er moet meer ingezet worden op meer wijkagenten. Op een snellere en betere aanpak van zedenzaken, goed overigens dat het kabinet daar aandacht voor heeft. Maar hoe gaat het kabinet ook breder de veiligheidsketen versterken en de samenwerking tussen ketenpartners verbeteren? Hoe zorgt het kabinet ervoor dat aangifte doen van kleinere criminaliteit, zoals woninginbraken, weer zinvol wordt?

Visserij
De kottervisserij zit in zwaar weer. Mede door de torenhoge brandstofprijzen ligt de helft van de kottervloot aan wal. Omliggende landen gebruiken de ruimte die Brussel biedt voor gerichte steun aan visserijbedrijven. Dat moet Nederland ook doen, anders gaan bedrijven kopje onder en zijn ze niet meer in staat om te verduurzamen. De SGP heeft een amendement ingediend om geld te reserveren voor deze ondersteuning van onze visserij.

Kornwerderzand
De SGP heeft daarnaast twee amendementen ingediend om de bereikbaarheid en vitaliteit van regio’s te verbeteren. In de eerste plaats extra budget om het financieringsgat voor verbreding van het sluizencomplex bij Kornwerderzand te verbreden. Die verbreding versterkt het maritieme cluster en de economische ontwikkeling in het IJsselmeergebied.

Westerscheldetunnel
In de tweede plaats heb ik samen met collega’s van de SP en de BBB een amendement ingediend om de Westerscheldetunnel al in 2025 tolvrij te maken. Goed voor de sociaaleconomische ontwikkeling van Zeeland en in het bijzonder Zeeuws-Vlaanderen. Beide amendementen worden gedekt uit de 900 miljoen euro die voor Regiodeals beschikbaar zijn.

Ik hoor graag de reactie van het kabinet op de amendementen en op mijn vragen.