9 maart 2022

Stoffer over Europese Coronapas

Lees of bekijk hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer over de verlenging van de Europese Coronapas. 

De belofte van de regering is altijd geweest: de coronamaatregelen duren zo kort mogelijk. Zo kort als noodzakelijk. In heel veel Europese landen is het binnenlands gebruik van de coronapas dan ook afgeschaft.

Toch stelt de Europese Commissie nu voor om de verordening die het gebruik van de Europese coronapas – voor reizen binnen de EU – mogelijk maakt met één jaar te verlengen tot 1 juli 2023. De SGP is hier absoluut tegen en wil dat de regering zich ervoor inspant dat de Europese coronapas niet wordt verlengd en dus op 1 juli aanstaande vervalt.

Met dank aan de motie-Omtzigt c.s. is een parlementair voorbehoud geplaatst. Met dank aan de voorbereidingscommissie zijn reeds een serie scherpe schriftelijke vragen gesteld aan de regering.

Ik heb daarom nu nog vier kernvragen.

Als we nu niet stoppen met de Europese coronapas, wanneer dan wel? Er komt in februari 2023 een tussentijdse toets om de noodzaak van de verordening te heroverwegen. Maar waarop wordt dan getoetst? Welke voorwaarden worden verbonden aan de verlenging met 1 jaar?

Wat voegt de Europese coronapas op dit moment nu feitelijk toe aan de bestrijding van het coronavirus? Wat is de effectiviteit van deze maatregel?

Bereikt de Europese coronapas wel het beoogde doel: namelijk meer eenheid tussen de lidstaten? Op initiatief van de SGP Eurofractie heeft het onderzoeksbureau van het Europees Parlement onderzoek gedaan naar het binnenlands gebruik van de Europese coronapas. Daaruit blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de lidstaten in de manier waarop de coronapas wordt vereist. De minimumleeftijd, de duur van het herstelbewijs, de maximale duur van de test. Als de Europese coronapas zijn doel niet bereikt, moet je er dan niet gewoon mee stoppen?

Verlenging van de Europese coronapas dwingt jongeren tussen de 12 en 18 jaar immers een booster te nemen om in de EU te kunnen reizen, wat niet in lijn is met het advies van onze nationale Gezondheidsraad. Als het kabinet vasthoudt aan verlenging met 1 jaar, kan de coronapas dan niet in ieder geval worden beperkt tot volwassenen?