22 juni 2022

Stoffer over het toeslagenstelsel

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het commissiedebat over toeslagen. Hij haalt onder andere het kindregelingenplan van de SGP aan.

Het toeslagenstelsel is steeds kolossaler geworden, inmiddels ontvangt ruim 70% van de huishoudens één of meer toeslagen. Wat begon als een ondersteuning voor lage inkomens, is een noodzakelijk kwaad geworden om de hoge belastingdruk op huishoudens te compenseren. Het toeslagenstelsel moet daarom versoberd worden, in samenhang met fors lagere belastingen.
En het moet drastisch vereenvoudigd worden, waar de inspecteur-generaal, Bart Snels, deze week ook nog op aandrong.

Na het lezen van het coalitieakkoord was ik toch een beetje teleurgesteld in de plannen om de toeslagen af te schaffen. Of eigenlijk in het gebrek aan plannen.
De huurtoeslag wordt aangepast, doordat er met normhuren gerekend wordt.

Twee vragen daarbij:

 • Hoeveel sociale huurders gaan er daardoor op achteruit? 
 • En hoeveel middenhuurders krijgen daardoor wel huurtoeslag?

En de kinderopvangtoeslag wordt uitgebreid. Dit jaar geeft de overheid zo’n 3,8 miljard euro uit aan kinderopvangtoeslag. Daar moet nog eens 2,2 miljard bijkomen. Natuurlijk begrijp ik dat het voor de uitvoering goed is als de overheid de kinderopvang voor iedereen sponsort. Maar het kabinetsvoorstel zorgt ervoor dat de samenleving betaalt voor de opvangkosten voor bijvoorbeeld een tweeverdienersgezin dat een ton of meer verdient. En voor andere gezinnen die deze inkomensondersteuning totaal niet nodig hebben.
Het kabinet schaft hiermee de toeslag niet af, nee, het toeslagenstelsel wordt nóg omvangrijker.

 • Is de staatssecretaris het eens dat de voordelen van de hogere kinderopvangtoeslag vooral bij hoge inkomens terecht komen?
 • En waarom kiest het kabinet daarvoor?
 • Welke opties zijn nog meer overwogen om de kinderopvangtoeslag te vereenvoudigen?

Het tekort aan personeel bereikt ook de kinderopvang. Vorige week zegde een kinderopvangorganisatie al contracten op en mogelijk volgen er meer.

 • Welke gevolgen heeft dat voor het kabinetsplan om de kinderopvangtoeslag te verhogen?
 • In hoeverre verwacht de staatssecretaris extra vraag en hoeveel extra personeel kost het plan?

De kindregelingen vereenvoudigen kán wel! De SGP heeft een voorstel laten doorrekenen om de kindregelingen te hervormen, waarmee het begrijpelijk en eenvoudig wordt. Uiteraard staan we open voor verdere verbeteringen, maar het laat zien dat er veel mogelijk is. Ik beveel ons plan nogmaals warm aan bij de staatssecretaris. Is zij bereidt om dit plan, of delen van dit plan, te betrekken bij de herziening van het toeslagenstelsel?

Risicoclassificatiemodel
Dan het risicoclassificatiemodel: dat leidde soms tot hele vervelende gevolgen. Mensen kwamen onterecht op fraudelijsten terecht en de privacy van toeslagontvangers werd niet altijd geborgd. Goed dat dit model is stopgezet. Maar daarmee is fraude of oneigenlijk gebruik van toeslagen niet verdwenen.
Vandaar mijn vragen:

 • Hoe wordt er nu toegezien op fraude en op oneigenlijk gebruik?
 • Kan de staatssecretaris toelichten hoe de handhaving nu is vormgegeven?

Dienstverlening
In debatten over Toeslagen gaat het vaak over wat fout gaat. Tegelijk gaat er veel wel goed, dankzij hardwerkende ambtenaren, en zie ik een organisatie die wil investeren in dienstverlening. Begin 2020 heb in de toenmalige staatssecretaris aangespoord om zich in te zetten voor toegankelijke steunpunten in de regio. Ik ben dan ook blij dat er inmiddels 10 extra steunpunten zijn gerealiseerd. Ook dat kan bijdragen aan het begrijpelijker maken van het toeslagenstelsel.

 • Welke plaatsen staan er nog meer op de planning, vraag ik de staatssecretaris?
 • En wordt bij nieuwe steunpunten van de Belastingdienst ook altijd de afdeling Toeslagen meegenomen?

Lees hier de doorrekening van het SGP-voorstel door het CPB