8 september 2021

Stoffer over klimaat en energie

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer tijdens het commissiedebat over klimaat en energie.

Tijdens de heisessie van ons fractieteam deden we een escaperoom. Wat níet helpt om zo’n klus te klaren is continu roepen dat de tijd bijna om is.  Wat wel helpt is: goed luisteren, puzzelstukjes naast elkaar leggen en het overzicht bewaren. Ik moet denken aan de energietransitie.
Ook deze klus is te complex voor paniekvoetbal.

Urgenda
Gelukkig lijkt mijn voorspelling van enkele maanden geleden uit te komen: de reductie van CO2-emissie was in 2020 meer dan 25,0%. Het Corona effect lijkt daarbij beperkt. Zorg voor een goede Europese CO2-prijs en laat de markt z’n werk doen. Die CO2-prijs is nu al weer wat hoger dan in 2020 en als ik de Europese plannen mag geloven gaat dit nog verder omhoog.

De vorige Klimaat- en Energieverkenning ging uit van 46 euro in 2030. De prognose voor 2030 is inmiddels 100 euro. Dat heeft een grote impact op de emissiereductie in de industrie en de elektriciteitssector.  Maar, ik heb begrepen dat deze nieuwste prognose nog niet in de komende Klimaat- en Energieverkenning zit. Wil de staatssecretaris zorgen voor een aanvullende analyse, zodat we het beleid niet baseren op gedateerde analyses? Onnodige somberheid moeten we voorkomen.

Niet oppotten SDE-geld
De stijgende CO2- en energieprijzen betekenen dat steeds meer SDE-geld over zal blijven. De staatssecretaris schrijft zelfs dat de huidige begrotingsreserve bij het aantreden van een nieuw kabinet geleegd zal worden. Dat kan ik niet volgen. We hebben burgers en ondernemers toch geen aparte ODE-heffing opgelegd om een nieuw kabinet een zak geld mee te geven die naar willekeur besteed kan worden? Graag een toelichting.

Ik doe met klem opnieuw een beroep op de staatssecretaris om eindelijk werk te maken van verlaging van de ODE-stroomheffing voor het MKB. Verder pleit de SGP voor extra investeringen in duurzame warmteproductie en in CO2-levering aan de glastuinbouw en voor extra budget voor de ruim overtekende Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Graag een reactie hierop.

Energieopslag
Voor een betrouwbare duurzame energievoorziening is energieopslag cruciaal.
Voor een goede stimulans is afschaffing van de dubbele energiebelasting bij het laden én het ontladen nodig. In de tariefstructuur van netbeheerders zullen prikkels ingebouwd moeten worden om investeringen in energieopslag te stimuleren op plekken waar energieopslag dure investeringen in dikke kabels kan voorkomen. Wanneer worden deze stappen gezet?

RES traject
Netbeheerders hebben de plannen in de Regionale Energiestrategieen geanalyseerd. Ze hebben 165 knelpunten geconstateerd. Ze geven aan dat niet meer dan 35 TWh duurzame energieopwek gerealiseerd kan worden. Ik heb ook begrepen dat de RES-regio’s nog weinig met hun voorstellen voor meer systeemefficiëntie hebben gedaan. Hoe gaat de staatssecretaris dit oppakken om problemen te voorkomen?

Energiecoöperaties
Lokale energiecoöperaties kunnen een belangrijke rol spelen in de energietransitie en de buurt enthousiasmeren. De SGP heeft eerder een manifest overhandigd met een aantal voorstellen om energiecoöperaties meer vleugels te geven. Ik hoor graag op welke wijze energiecoöperaties betrokken zijn in de Regionale Energie strategieën. Wil de staatssecretaris dit mee laten nemen in de analyse van de RES 1.0 plannen door het Planbureau?

Participatie
De staatssecretaris wuift een juridisch instrument om zo nodig financiële participatie bij wind- en zonneparken af te dwingen weg. Ze schrijft in een enkele zin dat ze samen met IPO en VNG heeft geconcludeerd dat dit niet het knelpunt is. Dat is heel kort door de bocht. Graag een toelichting. Waarom zou deze stok achter de deur niet nodig zijn?

Besparingsplicht industrie
De staatssecretaris heeft onderzoek gedaan naar een energiebesparingsplicht voor de industrie onder het ETS. Dat is niet eenvoudig. Iedere fabriek is weer anders, met onder de motorkap pompen en motoren die je niet een twee drie kunt vervangen zonder het hele proces te beïnvloeden. De SGP is ook geen voorstander van het stapelen van beleid. Zorg ervoor dat het ETS zo functioneert dat het bedrijven prikkelt om energie te besparen.

Vermogensbeperking ISDE
Grote stroomgebruikers die zonnepanelen op het dak willen leggen en gebruik willen maken van de ISDE-subsidie voor kleinverbruikersaansluitingen lopen tegen een probleem aan. Je mag maximaal een vermogen van 100 kiloWattpiek aanleggen, terwijl het met een vermogensregelaar geen probleem is om bij dezelfde kleinverbruikersaansluiting meer zonnepanelen te installeren. Is de staatssecretaris bereid de regeling aan te passen?

Klimaatplannen EU
De klimaatplannen van eurocommissaris Timmermans kunnen grote gevolgen hebben. Ik heb begrepen dat voor de niet-ETS sectoren - gebouwde omgeving, landbouw en mobiliteit - Nederland richting 2030 de emissies met 48% omlaag moet brengen, terwijl een land als Polen niet verder hoeft te gaan dan 19%.
48%. Dat is nogal wat. In het Klimaatakkoord wordt de grootste bijdrage verwacht van de ETS-sectoren industrie en energie. Gaat de staatssecretaris zich verzetten tegen deze enorme doelstelling?