29 september 2022

Stoffer over krapte op de arbeidsmarkt

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het debat over de krapte op de arbeidsmarkt.

Mensen aan het bed. Dienders op de straat. Helden van de techniek. We hebben ze hard nodig. De helft van de Nederlandse werkgevers staat te springen om extra personeel. En dat leidt tot allerlei problemen. Ondertussen staan er nog altijd talloze mensen langs de kant. Ik denk aan de 378.000 werklozen die geen baan hebben. Nog eens 400.000 mensen ontvangen een bijstandsuitkering. Welke stappen zet het kabinet om mensen echt in de benen te helpen en de bijstand activerender te maken?

Arbeidskrapte
Kijken naar wat iemand wél kan. Met deze aanpak helpen uitzenders mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. De SGP vindt dan ook dat de publiek-private samenwerking met gemeenten en arbeidsmarktregio’s verder moet worden uitgebouwd. Wil de minister onderzoeken hoe het eenvoudiger kan worden voor deze bedrijven om mensen in WW of bijstand aan het werk helpen, bijvoorbeeld door middel van ontschotting en gegevensuitwisseling? Een mooi succesvol voorbeeld hiervan zien we in de stad Den Haag, waar men goed samenwerkt in plaats van elkaar beconcurreert.

Een aantal partijen in deze Kamer zijn groot fan van een voltijdsbonus, maar dat lost niets op. We kunnen onze inspanning beter steken in het lonender maken van werk. De voorgestelde verlaging van inkomstenbelasting is een stapje in de goede richting, maar er mag wel een schepje bovenop. Is de minister bereid breder te verkennen wat mogelijk is, in plaats van het ondoordachte plan van de voltijdsbonus meteen op het schild te hijsen?

Werkdruk en administratieve lasten verhogen de arbeidsvreugde niet bepaald.
Daarom nam de Kamer vorige week de motie-Van der Staaij/Hermans aan om de snoeischaar te zetten in regeldruk in de private en publieke sector. Hoe gaat het kabinet hier concreet mee aan de slag, en is de minister bereid hier ook het Adviescollege Toetsing Regeldruk bij te betrekken? En waarom komt het kabinet niet met een overheidscampagne om het personeelstekort te bestrijden? Graag een reactie.

Lerarentekort
In het onderwijs wil minister Wiersma kijken naar onorthodoxe maatregelen om de krapte tegen te gaan. De SGP denkt graag onorthodox, zoals u weet.
Daarom twee ideeën van onze kant. Onlangs sprak ik een jonge winkeleigenaar die overweegt het onderwijs in te gaan. Eerst wilde hij de deeltijdpabo afronden, voordat hij echt de stap naar het onderwijs zou zetten. Alleen moet hij dan de dure opleiding helemaal zelf bekostigen. Dat bemoeilijkt een overstap. Is de minister bereid te kijken naar het beschikbaar stellen van een beurs voor deze doelgroep? Ook zijn er leraren die zonder werk zitten en een bovenwettelijke WW-uitkering krijgen. Om hen weer aan het werk te krijgen, kunnen zij loonsuppletie aanvragen. Ik vraag de minister te kijken hoe we voor deze mensen de rode loper naar het klaslokaal kunnen uitrollen. Gedacht kan worden aan het verhogen van de loonsuppletie of het langer aanhouden van bepaalde rechten.

Lange termijn
De arbeidsmarkt is krap, en blijft krap. Dat betekent ook iets op de langere termijn. Het laat ons zien dat niet alles wat we willen kan. Er zitten grenzen aan de groei. Dat betekent keuzes maken, zoals de SER ook heeft geadviseerd. Daarom roep ik het kabinet op: kom met een langjarig perspectief op arbeidskrapte.