28 november 2022

Stoffer over meerjarenplan infrastructuur

Op maandag 28 november sprak de Tweede Kamer tijdens een notaoverleg over het meerjarenplan Infrastructuur, Ruimte en Transport. Namens de SGP leverde Chris Stoffer een bijdrage. Zijn inbreng is hieronder te lezen.

Aan visies en toekomstbeelden geen gebrek. Maar de handen uit de mouwen steken, blijkt soms lastig te zijn. Ik noem de frustrerende stikstofobstakels. Ik noem ook de voorbeelden van haperende sluizen en bruggen die zich helaas opstapelen.

Instandhouding
Om bij dat laatste te beginnen: Kan het opstellen van het meerjarenprogramma voor instandhouding niet versneld worden? 2026 duurt wel erg lang. Voor het meerjarenprogramma hoeft het assetmanagement toch niet tot in detail uitgewerkt te zijn? Is het mogelijk om het extra instandhoudingsbudget vanaf 2026 over te boeken naar het Mobiliteitsfonds, zodat er meer zekerheid is en aannemers zich erop voor kunnen bereiden? De minister kijkt naar bijstelling van het basiskwaliteitsniveau van netwerken: gaan we niet inboeten op duurzaam en circulair aanbesteden? We moeten het bezien over de hele levensduur, ofwel het Total Cost of Ownership.

Wat betreft de korte termijn: waarom worden coalitieakkoordmiddelen voor 2023 voor instandhouding doorgeschoven? Ik zou onderhoud en renovatie juist naar voren willen halen gezien de onderuitputting voor aanlegprojecten.

Stikstof
Dan stikstof. De minister schermt met een tekort aan stikstofexperts. Door het bedrijfsleven aangeboden experts worden echter afgehouden. Hoe zit dat? Raad van State laat ruimte voor een beperkte bouwvrijstelling. Wordt dit overwogen, bijvoorbeeld voor renovatieprojecten en voor fiets- en ov-infra?

Ik blijf ervoor pleiten om te proberen de stikstofwinst van de snelheidsmaatregel alsnog deels te gebruiken voor infraprojecten in combinatie met natuurcompensatie. De minister heeft een indicatieve planning gegeven voor prioritaire projecten. Dat gaat wel lang duren, denk aan knooppunt Hoevelaken (2025) en de verbreding van de N50 bij Kampen (2026). Dat moet toch sneller kunnen?

Spelregels MIRT
Bij het Mobiliteitsfondsdebat heb ik aangedrongen op een duidelijk afwegingskader voor het MIRT. Met de gewenste integrale aanpak wordt de bestuurlijke black box alleen maar groter. Voor grip hierop zijn indicatoren nodig, zoals aanpak filedruk, verkeersveiligheid, regionale bereikbaarheid en modal shift. Wordt het geld doelmatig ingezet? De MIRT-spelregels bevatten niet dit verwachte afwegingskader. Gaat de minister dit alsnog regelen ?

Bij de verdeelsleutel voor die 7,5 miljard mis ik een criterium voor de mate waarin Rijksinvesteringen passend zijn ten opzichte van regionale investeringen. Waarom bijvoorbeeld Rijksgeld voor extra fietsparkeerlocaties bij het Jaarbeursplein in Utrecht? Gaat dit voor extra woningbouw zorgen?

Regio
U kent de SGP als een partij die scherp let op voldoende middelen voor de regionale bereikbaarheid, van Zeeland tot Groningen. Goede regionale infrastructuur zorgt voor regionale economische ontwikkeling. Niet allemaal op een kluitje in de Randstad. Ik daag de minister graag even uit.

Het viel me op dat het Rijk voor driekwart de financiële tegenvallers bij het Zuidasdok voor zijn rekening neemt. Dat staat in schril contrast met de tegenvallers bij Ring Zuid Groningen. Die zijn voor de provincie, met als gevolg dat er geen middelen overblijven voor de verbreding van de N33. Waarom dit verschil?

Ik ga verder het land door.

Bodegravenboog
Waar blijft de Bodegravenboog tussen de N11 en de A12? De aanpak van dit knelpunt wordt met de aanpak van de hele A12 Gouda-Utrecht geparkeerd. Waarom? Je moet nu via een paar rotondes en fietsoversteekplaatsen van de N11 naar de A12. Het staat in de spits al ver voor de afrit vast, met bijbehorende veiligheidsrisico’s. Ik vraag de minister om dit onderdeel niet vooruit te schuiven.

N50
Onlangs was ik op werkbezoek bij de N50. Hulpverleners schrikken van oproepen voor de N50, vanwege de ernst van de ongevallen hier. Er loopt onderzoek naar de veiligheid op de N50. Wanneer komt dat naar buiten? Ik wil aandringen op versnelling van het plaatsen van middenbarriers. Dat hoeft toch geen half jaar te duren? Doet de minister er ook alles aan om de afgesproken verbreding naar voren te halen?

Hoekse waard
Praktisch punt: er komt volgend jaar een grootscheepse renovatie van achtereenvolgend de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel. Er zit hooguit een week tussen, waarbij de aannemer schrijft over een olympische planning, waarbij records verbroken moeten worden. De kans dat records verbroken worden is meestal niet zo groot. Gelijktijdige sluiting van beide trajecten zou voor de Hoeksche Waard echter een ramp zijn. Wordt gezorgd voor meer speling?

Nedersaksenlijn
De SGP heeft eerder aandacht gevraagd voor het belang van de Nedersaksenlijn. Het scoort qua kosten en baten zelfs beter dan de Lelylijn. De regio heeft inmiddels een bod gedaan voor het eerste deel van het traject. Hoe belangrijk vindt de minister deze uitbreiding van het spoornetwerk in de noordelijke regio?

Spoor Meppel
Het spoortraject Meppel-Zwolle is een flessenhals. Acht uur per week, dus een werkdag, zijn er stremmingen door problemen bij overwegen en bovenleiding. Komt er eindelijk een planstudie?

Kornwerderzand
Goed dat verbreding van de sluizen bij Kornwerderzand door kan gaan. Ik begrijp dat er onderzoek loopt naar verzilting in relatie tot de vaargeul. Verdieping van de vaargeul en bijbehorend baggerwerk is van groot belang voor het maritieme en logistieke achterland. Blijft de minister sturen op deze verdieping?