30 juni 2022

Stoffer over zzp'ers

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het commissiedebat over zzp'ers.

Goed dat we weer een debat over zzp hebben. Echte zzp’ers zijn ondernemers en geven kleur en jus aan onze samenleving. Zij bouwen aan een sterke samenleving. Ik denk dat het goed is dat we dat in het oog houden voordat we allemaal dingen benoemen die wellicht anders moeten. Of als we het hebben over mensen die wel zzp’er lijken te zijn, maar het niet echt zijn. Dit dossier heeft lang stilgelegen. Aanstaande vrijdag, morgen dus, komt dan de langverwachte brief over de arbeidsmarkt. En afgelopen week was daar de kabinetsreactie op de rapporten van de Algemene Rekenkamer en de Auditdienst Rijk.

Handhaving schijnzelfstandigheid
Uiterlijk 1 januari 2025 wordt het handhavingsmoratorium opgeheven, valt daarin te lezen. Toch blijft heel veel nog in nevelen gehuld. De uitwerking laat nog op zich wachten. Terwijl helderheid en snelheid voor zelfstandigen en hun opdrachtgevers broodnodig is. 1 januari 2025 duurt wel erg lang, terwijl in het Rekenkamerrapport staat dat er op korte termijn iets moet veranderen in de fiscale handhaving.

 • Hoe gaat het kabinet ervoor zorgen dat er ook echt wat op korte termijn verandert en niet pas in 2025?
 • En hoe wil de staatssecretaris de ontbrekende expertise en capaciteit bij de Belastingdienst in rap tempo op pijl brengen? 

Ik lees dat het kabinet wil voorkomen dat de ophef rond de invoering van de Wet DBA in 2016 opnieuw oplaait.

 • Hoe en wanneer gaat het kabinet nu echte duidelijkheid bieden?
 • Wordt daarbij ook duidelijk wat de toekomst van de wet DBA wordt?

De SGP wil dat de echte zelfstandigen geen last krijgen van de maatregelen en dat met name schijnzelfstandigen worden aangepakt.

 • Wat vindt het kabinet ervan risicogericht te gaan handhaven, waarbij met name naar risicosectoren wordt gekeken?

Bij onze buren, in België, heeft men daarvoor een model dat duidelijkheid en zekerheid biedt en tegelijk de schijnzelfstandigheid aanpakt.

 • Is het kabinet bereid het Belgische model serieus te onderzoeken als mogelijke oplossingsrichting, en de Kamer te informeren over de uitkomsten daarvan?

AOV
Het kabinet werkt aan een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheidsrisico’s voor zelfstandigen. De SGP is daar altijd kritisch over geweest, omdat dat de keuzevrijheid beperkt. Maar het vorige kabinet hield er altijd krampachtig aan vast. Daarom kwamen wij destijds met een motie om alternatieve manieren en uitzonderingsposities uit het advies van de Stichting van de Arbeid als uitgangspunt te hanteren.

Ook werd verzocht om de mogelijkheden voor ruimere opt-outs uit te werken.
Minister Koolmees gaf in de brief van maart vorig jaar botweg aan deze wens van de Kamer niet uit te voeren.  We hebben een nieuwe minister. Ik ga ervanuit dat deze minister wél naar de Kamer luistert en deze motie alsnog uitvoert. Een aantal vragen hierover:

 • Gaat de minister mijn motie uitvoeren?
 • Wat zijn verder de plannen van de minister met de AOV, en hoe ziet het vervolgproces eruit?
 • Hoeveel ruimte wil de minister bieden voor gezamenlijke schenkkringen en broodfondsen waar veel zzp’ers gebruik van maken als alternatief voor die verplichte AOV?

De minister zou in gesprek gaan met uitvoeringsinstanties over de wijze waarop een geclausuleerde opt-out uitvoerbaar kan zijn.

 • Wat zijn de uitkomsten van dat gesprek, en welke mogelijkheden ziet de minister hierbij?
 • Wordt de agrarische sector daadwerkelijk uitgesloten van verzekeringsplicht, zoals de Stichting van de Arbeid suggereert?

Samengevat roep ik het kabinet op zelfstandigen snel duidelijkheid én keuzevrijheid te bieden.