14 september 2022

Stoffer stelt schriftelijke vragen over binnenvaartsteigers Hansweert

Schriftelijke vragen van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat over het plotseling afsluiten van afloopsteigers voor de binnenvaart bij Hansweert.

  1. Heeft u kennisgenomen van het onverwachtse besluit van Rijkswaterstaat om elf van de veertien afloopsteigers voor de binnenvaart bij sluizencomplex Hansweert af te sluiten vanwege achterstallig onderhoud?
  2. Kunt u meer inzicht geven in het tijdpad voor afsluiting en renovatie van de genoemde afloopsteigers?
  3. Deelt u de mening dat gelet op het tekort aan ligplaatsen afsluiting van steigers zoveel mogelijk voorkomen moet worden?
  4. Ziet u mogelijkheden om door tijdelijke maatregelen zoveel mogelijk afloopsteigers alsnog open te kunnen stellen alvorens de afloopvoorzieningen gerenoveerd worden? Bent u bereid deze mogelijkheden te benutten?
  5. Was de slechte staat van de genoemde afloopsteigers pas laat in beeld, waardoor abrupte afsluiting nodig was?
  6. Waarom zijn binnenvaart en provincie niet eerder geïnformeerd over de noodzakelijke afsluiting van de genoemde afloopsteigers?
  7. Op welke wijze wordt de staat van onderhoud van steigers en afloopvoorzieningen gemonitord?
  8. Wat is in het algemeen het beeld van de staat van onderhoud van steigers en afloopvoorzieningen in beheer bij Rijkswaterstaat? Zijn de komende tijd nieuwe afsluitingen te verwachten?
  9. Hoe wordt ervoor gezorgd dat de gevolgen van achterstallig onderhoud van steigers en afloopvoorzieningen voor het gebruik ervan vroegtijdig in beeld zijn en gecommuniceerd worden, zodat vroegtijdig actie ondernomen kan worden?