15 december 2021

'Stop wisselvallig en paniekerig beleid' - Stoffer over corona

Lees of bekijk hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het veertigste debat over de ontwikkelingen van het coronavirus. Hij ging onder andere in op de medische capaciteit en de sluiting van scholen. 

"Corona blijft onder ons. We zullen moeten leren leven met het virus." Het is meer dan terecht dat deze woorden gisteren klonken tijdens de persconferentie.

De situatie kan ons moedeloos maken. De aanpak voor dit najaar is mislukt, er is geen plan voor de langere termijn. Het aantal besmettingen is zeer hoog. Het vertrouwen in het beleid zeer laag. De nieuwe Omikronvariant verspreidt zich razendsnel. Vaccins en doorgemaakte infecties lijken onvoldoende te werken tegen besmetting met deze variant. Wat betekent dit voor het coronapas-systeem?

De plotsklapse sluiting van de basisscholen en de versnelling van de boostercampagne zouden ons nu moeten redden. De vraag is of dit de beste reactie is.

Burgemeesters
Gisteren riepen de burgemeesters op tot een brede maatschappelijke dialoog gericht op het samen leren leven met het coronavirus. SGP steunt deze oproep zeer. We moeten toe naar een andere manier om deze crisis om te gaan. Minder wisselvallig en paniekerig.

Na veertig persconferenties is er sprake van inflatie en sleetsheid. Terecht zei de Bredase burgemeester Paul Depla hierover: "Rutte en De Jonge duiden even de wereld en kondigen vervolgens nieuwe maatregelen af. (…) Daar wordt de bevolking apathisch van. Mensen gaan denken: corona is niet meer mijn probleem, maar dat van de overheid."

Corona blijft langer onder ons. We moeten gezamenlijk maatregelen treffen die doeltreffend zijn en langdurig vol te houden. In hoeverre worden gemeenten, maatschappelijke organisaties et cetera uitgedaagd om zelf op eigen wijze met maatregelen te komen? Ik stelde eerder voor om hiervoor 'lokale Catshuissessies' te beleggen. Wordt hieraan gewerkt?

De SGP heeft vaak gevraagd om opschaling van de medische capaciteit. Uit een reconstructie in de Volkskrant bleek dat de minister een aanbod voor bijna 100 IC- naast zich neer heeft gelegd. Ik kan dit niet uitleggen, kan de minister dat wel?

De schoolsluiting roept veel emoties op. Voor scholen en ouders is het onwerkbaar dat dit zó kort van tevoren wordt meegedeeld. De SGP pleit er opnieuw voor om onderwijsinstellingen ruimte te geven om verstandige maatregelen te treffen en maatwerk toe te passen. In ieder geval moet er een uitzondering komen voor het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Het verbeteren van luchtzuivering op scholen moet sneller en beter, en er moet meer geld bij. Maakt het kabinet hier werk van? Wat kunnen we leren van goede ervaringen op scholen in Staphorst?

Tot slot
Moedeloosheid kan ons overvallen. Lang geleden zat de Bijbelse koning David ook in een uitzichtloze situatie. David was niet een type om dan maar op zijn handen te gaan zitten. Maar omringd door zorgen dichtte hij ook een lied.
"De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijns levens kracht, voor wie zou ik vervaard zijn?" Dat vertrouwen wens ik het kabinet en ons allen toe.