7 februari 2024

'Toen ik nog drogist was...'

Ooit was SGP-Kamerlid André Flach drogist. En het kan natuurlijk niet anders dan dat hij weer aan die tijd moest denken, toen hij bij het commissiedebat ondernemen een bijdrage leverde namens de SGP. Lees hier zijn spreektekst van woensdag 7 februari 2024.

90 jaar geleden begon mijn opa zijn drogisterij aan de Ringdijk in Ridderkerk. Een familiebedrijf werd geboren. Het bedrijf groeide uit tot een onderneming met meerdere vestigingen in de wijde regio. Net als mijn vader, ooms, zussen en neven en nichten ben ik hier geruime tijd als ondernemer actief geweest.

We zeggen weleens: het MKB, de familiebedrijven zijn de ruggengraat van onze economie. En zo is het. Zij hebben een sterke band met hun medewerkers. Ze denken in generaties in plaats van in kwartalen. Om goed te functioneren hebben mkb’ers ruimte nodig. Dan gedijen ze goed. Daarom moet de overheid er alles aan doen om de verstikkende regeldeken op te ruimen.

EU-regeldruk
Ik begin bij de EU: er is een gezant voor het verminderen van regeldruk voor mkb-ondernemers aangesteld. En dat is hard nodig, want de meeste regels komen uit de EU. Om de Europese operatie ´Regels snoeien´ tot een succes te maken, vindt mijn fractie dat Nederland de Europese Unie daar een handje bij moet helpen. Het lijkt ons dan ook goed om het Adviescollege toetsing regeldruk te vragen onderzoek te doen naar welke EU-regels mkb-ondernemers in de weg zitten. Pakt de minister die handschoen op?

Arbolasten
Als we inzoomen op de Nederlandse situatie, zien we dat vooral generieke werkgeversverplichtingen een enorme druk leggen op mkb’ers. Ondernemer Huibrecht Bos vertelde in De Telegraaf dat hij compleet verstrikt raakte in het bureaucratische doolhof bij het opstellen van zijn risico-inventarisatie en -evaluatie. Vijf uur was hij bezig met het invullen, voor zijn kantoortje met maar één medewerker. De RI&E staat in de top-10 van knelpunten in het mkb-indicatorprogramma.

Terwijl andere landen soepelere regels hiervoor kennen, bijvoorbeeld een uitzondering voor mkb’ers tot tien werknemers, is in de Nederlandse wet nauwelijks oog voor de kleinere werkgever. Alle reden om dit eens tegen het licht te houden. De SGP zou graag zien dat op basis van eerder onderzoek in kaart wordt gebracht welke lichtere RI&E-varianten andere lidstaten kennen, zodat een volgend kabinet hiermee aan de slag kan. Wil de minister dit voorwerk doen?

Evaluaties
Naast nieuwe wetten wil de SGP ook dat bestaande wetten kritisch worden bekeken. Daarom vraag ik de minister: welke wetten worden het komende jaar geëvalueerd?

In de Regeling periodiek evaluatieonderzoek wordt niet langer voorschreven dat bij beleidsevaluaties wordt gekeken naar regeldrukgevolgen, terwijl daar eerder wel aandacht voor werd gevraagd. De SGP vindt dat dit weer een expliciet aandachtspunt moet worden bij beleidsevaluaties. Is de minister dat met mij eens, en hoe wil zij daarvoor gaan zorgen?

Mijn fractie is blij met de aangekondigde APK-check voor recent ingevoerde regelgeving. Wel heb ik nog een aantal vragen hierover. Kan de minister iets zeggen over de eerste ervaringen? Hoe breed gaat dit instrument ingezet worden? Op basis van welke criteria wordt bepaald of een wet wordt doorgelicht? Wat verstaan we onder ‘recent ingevoerde regelgeving’, valt een wet van vijf jaar oud daar ook onder?

Bedrijfsfinanciering
Tot slot, de afgelopen jaren heeft de Kamer aangedrongen op verbetering van de toegang tot financiering voor mkb’ers. Dat is hard nodig. De SGP vindt het goed dat er een financieringshub wordt ingericht en dat er een gezant is aangesteld. Hoe houden we vaart, en hoe wordt de Kamer meegenomen in deze processen?

De Kamer heeft gevraagd te onderzoeken hoe de durfkapitaalregeling ingevoerd kan worden, om investeren in startende en groeiende bedrijven te stimuleren. Wanneer ontvangen wij de resultaten hiervan?

De SGP wil verantwoorde ondernemers vertrouwen geven. Dat betekent: minder regeldruk en meer ruimte voor ondernemerschap. Laten we daar de komende jaren op inzetten! Dank u wel.