10 november 2022

Van der Staaij over aanpak criminaliteit

Lees hier de bijdrage van SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij aan het debat over criminaliteitsbestrijding.

Dat het kabinet stevig inzet op de bestrijding van criminaliteit en ondermijning heeft deze minister al eerder duidelijk gemaakt. Dat dit kabinet deze week, in de persoon van onze Staatssecretaris Toeslagen en Douane, mevrouw de Vries, hoogstpersoonlijk een lading van 50 kilo cocaïne onderschept op Schiphol hadden we ook niet aan zien komen.  De SGP-fractie dankt de staatssecretaris dat zij Nederland weer een stukje veiliger heeft gemaakt.

In de najaarsbrief laat de minister weten wat er al gedaan wordt aan een stevige aanpak van criminaliteit en ondermijning. Echter, loopt het in de uitvoering helaas nog vaak mis waardoor zware criminelen de dans ontspringen.

Tijdigheid opsporing
Enkele weken geleden werden we opgeschrikt door het bericht dat het OM 53 strafzaken laat vallen in verband met capaciteitsgebrek. Het zou om slachtofferloze zaken gaan, maar slachtofferloze zaken bestaan simpelweg niet. Tieners die slachtoffer worden van overmatig drugsgebruik, de maatschappij die gebukt gaat onder drugstoerisme en drugscriminaliteit.

Er moet wat de SGP-betreft stevig werk gemaakt worden van de tijdigheid in de opsporing en vervolging van ondermijning. Het moet niet zo zijn dat zowel daders als slachtoffers maanden of zelfs jaren moeten wachten op een vonnis.
Hoe borgt de minister die tijdigheid? Gaat zij met het OM in gesprek om die kwaliteit en kwantiteit in zaken te leveren? Wat is de inzet van de minister wat betreft de communicatie van het OM aan slachtoffers?

Samenwerking ketenpartners
De SGP-fractie blijft hameren op een betere samenwerking tussen ketenpartners. Met name de gegevensdeling blijft een hekel punt. Drie weken geleden was ik op het ondermijningsevent in Den Haag en daar kreeg ik vaak het signaal dat het delen van gegevens tussen instanties in de strijd tegen ondermijning nog vaak frustreert.

Zo is de belastingdienst een belangrijke partner in de aanpak van ondermijning, maar die lijkt op dit moment de wet zo nauw te interpreteren dat samenwerking in de opsporing van ondermijning haast onmogelijk wordt. Het kan niet zo zijn dat de AVG daders meer beschermt dan slachtoffers. Wat gaat de minister doen om ‘wat wel kan in gegevensdeling’ meer onder de aandacht van instanties te brengen?

Daarnaast kreeg ik het signaal dat de AIVD regelmatig onderzoek doet, gegevens verzamelt, maar bij overdacht van het dossier aan de politie, de gegevens uit het onderzoek niet mag delen en de politie weer bij nul moet beginnen. Dit zorgt voor een enorme overbelasting op de capaciteit en is ook volstrekt onnodig. Wat gaat de minister eraan doen dat gegevens van met name opsporingsinstanties wél met elkaar gedeeld kunnen worden?

Speerpunten kabinetsaanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit
In de toelichting op de kabinetsaanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit worden een aantal concrete punten genoemd waar de minister op inzet. Mijn fractie is onder de indruk van de ambities van de minister en vraagt zich specifiek bij punt 5: ‘’terugdringen drugsgebruik’’, af of daaronder ook het actief terugdringen van softdrugs valt. Want juist het vestigingsklimaat heeft ertoe geleid dat de drugsproblematiek zo groot is in Nederland.