28 februari 2022

Van der Staaij over situatie in Oekraïne

Lees of bekijk hier de bijdrage van SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij aan het debat over de situatie in Oekraïne. 

“Nog is Oekraïne’s glorie niet vergaan, noch zijn vrijheid. en ook wij, broeders, zullen heersen in ons eigen land.” Hoe anders klinkt dit volkslied van Oekraïne in deze donkere dagen. Ons diepe respect gaat uit naar allen die hun land zo moedig verdedigen. Onze gebeden gaan uit naar de nabestaanden van de slachtoffers.

Met rauw en niets ontziend machtsvertoon is Rusland Oekraïne binnengevallen. Een onaanvaardbare en flagrante schending van de veiligheid en zelfbeschikking van een soeverein land. Terecht is dit in de scherpst mogelijke bewoordingen ook door Nederland veroordeeld. De oorlog die Rusland heeft ontketend is ook een rechtstreekse bedreiging voor de veiligheid en de rechtsorde. In Nederland, Europa en de wereld.

In het licht van dit alles steunt de SGP-fractie de inzet van de regering op ‘maximale sancties’, het leveren van militaire goederen, het bieden van humanitaire steun, en het samenwerken rond de opvang van vluchtelingen.
Wat betreft de economische sanctiemaatregelen moeten we helaas eerlijk vaststellen dat niet is te voorkomen dat we in Nederland en Europa allemaal financiële pijn gaan voelen.

Tegelijk is het een goede zaak dat steeds nauwgezet zo goed mogelijk gewogen wordt dat sancties zoveel mogelijk Poetin en zijn kliek treffen in plaats van dat we in eigen voet schieten.  Hoe kunnen we, eensgezind met onze bondgenoten, manieren zoeken om de economische pijn voor eigen burgers, boeren en ondernemers te minimaliseren? Wanneer komen steunmaatregelen aan de orde? Het is goed dat energiezekerheid en energieprijzen nadrukkelijk de aandacht hebben van het kabinet en we burgers en bedrijven niet letterlijk in de kou laten staan.  Wat zijn de mogelijkheden om onze kwetsbare afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk te verminderen?

De situatie rond Oekraïne laat ons allemaal zien hoe belangrijk het was, is en blijft om te investeren in Defensie. Daarom dringen wij er op aan om meer te investeren in Defensie, en minimaal de sprong te maken naar de 2% die we afgesproken hadden in NAVO-Verband. Is de regering daartoe bereid?

Uitdrukkelijk wil ik ook aandacht vragen voor de onzichtbare strijd die nu ook woedt: in de cyberwereld, de hackers die vanuit het Kremlin worden aangestuurd. Hebben onze veiligheidsdiensten voldoende ruimte, voldoende bevoegdheden om hier vroegtijdig te kunnen opsporen en weerstaan? Is het kabinet bereid zo spoedig mogelijk met wetgeving hiervoor te komen?

De grote vraag is: hoe nu verder? Laten we zij aan zij blijven staan met Oekraïne, maar ook met NAVO-bondgenoten die zich door de recente ontwikkelingen zeer bedreigd voelen.

Laten we de diplomatieke inspanningen voor vrede steunen, maar binnen de grenzen van de internationale rechtsorde. Laten we het hoofd koel houden, en ons daarbij, ook vanuit de EU, verre houden van beloften en uitspraken die valse hoop wekken en zelfs kunnen werken als olie op het vuur. Daadkracht en eensgezindheid. Dat is waarop het nu aankomt. Het kwaad, het onrecht en de machtswellust kan groot uitpakken, maar heeft geen toekomst. Elke macht, hoe intimiderend ook, zal eenmaal verbleken en verzinken.

Gisteren is op veel plaatsen, ook in ons land, voorgelezen en gezongen uit Psalm 91, die begint met de troostrijke woorden: “ Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.” We hopen en bidden om wijsheid voor allen die in deze zware tijden een verantwoordelijke rol vervullen.