6 maart 2024

Van Dijk vraagt aandacht voor gijzelaars

Op woensdag 6 maart debatteerde de Tweede Kamer in commissieverband over seksueel geweld en kindermisbruik. Namens de SGP leverde Diederik van Dijk een bijdrage. Zijn inbreng aan het debat is hieronder te lezen.

Internationale Vrouwendag
In het kader van internationale vrouwendag later deze week sta ik aan het begin van mijn inbreng graag stil bij de tientallen vrouwen die tot op de dag van vandaag gegijzeld zitten in de tunnels van Hamasterroristen en daar te maken hebben met bruut geweld en verkrachtingen. Laten we hen niet vergeten. De SGP roept het kabinet op om zich, ook in internationale context, in te blijven inzetten op veilige terugkeer van deze onschuldige vrouwen.

Veilige (lucht)haven
Ook in eigen land hebben we helaas te maken met personen die menen het recht te hebben om seksuele omgang met kinderen te hebben. Voor de SGP is klip en klaar dat voor deze zieke ideeën en uitingen geen plaats is en dat dit snel en streng dient te worden gestraft. Veroordeelde pedofielen mogen dan ook onder geen beding hun zaken elders voortzetten. De AVG belemmert de opsporingsdiensten om gegevens met andere landen uit te wisselen teneinde het voortzetten van kindermisbruik in andere landen te voorkomen. De SGP vindt het onnavolgbaar dat dit mogelijk is en vraagt de minister of het klopt dat er geen enkele belemmering is voor pedofielen om uit te reizen om hun praktijken elders voort te zetten?

First offenders
In de Nederlandse rechtsstaat mag je verwachten dat wanneer je veroordeeld wordt voor het verkrachten of aanranden van meerdere vrouwen je een flinke celstraf riskeert. Het wetboek van strafrecht biedt de mogelijkheid om een maximumstraf van maar liefst 12 jaar op te leggen. Het is voor slachtoffers van verkrachting of aanranding dan niet te verkroppen dat daders wegkomen met een taakstraf omdat zij zogeheten ‘first offenders’ zijn. Zelfs in een zeer recente zaak waarbij 4 vrouwen door dezelfde man werden aangerand kwam het tot een werkstraf. Waar een dader zich kan beroepen op ‘first offender’ is het slachtoffer voor het leven getekend… Is de minister bereid om in gesprek met het OM de strafvorderingsrichtlijnen tegen het licht te houden en hierbij de kans op secundaire victimisatie expliciet mee te wegen?

Onderzoek misstanden porno-industrie
In het verkennend onderzoek naar misstanden in de porno-industrie zijn volgens de minister geen aanwijzingen gevonden van misstanden in deze industrie. Ik lees ook dat bij producties binnen de porno-industrie geen misstanden bij de bevraagde instanties bekend zijn, maar dat dit niet betekent dat deze er niet zijn? Het is volgens de SGP ondenkbaar dat er geen enkele misstand in deze verwerpelijke industrie te vinden is. Is de minister bereid om een diepgravend onderzoek, zoals in Frankrijk, te starten?

Brede blik op daderschap
Vorige week kwamen in het onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen naar daders van binnenlandse seksuele uitbuiting schokkende cijfers naar voren. Maar liefst 52% van de daders is jonger dan 25 jaar als ze voor het eerst mensenhandel plegen en 24% pleegt opnieuw een mensenhandeldelict. Daders komen veelal uit een onstabiele gezinssituatie, hebben vroegtijdig hun school verlaten en zitten in een criminele omgeving. Het is goed dat er onderzoek gedaan is naar deze daders en naar hun achtergronden. Maar laat helder zijn: voor de SGP geldt: maak van daders geen slachtoffers. Een verkeerde achtergrond geeft je geen vrijbrief om deze daden te plegen. Daders van seksueel geweld dienen altijd te worden gestraft voor hun daden. Wanneer kunnen we de kabinetsreactie op dit rapport tegemoet zien?

Rapport ritueel misbruik
In het rapport van de commissie Hendriks naar Georganiseerd sadistisch misbruik en Landelijke expertisegroep bijzondere zedenzaken komen een aantal duidelijke conclusies en aanbevelingen naar voren.

  • Hoe gaat de minister opvolging geven aan deze aanbevelingen?
  • Één van de conclusies gaat over de rol van het LEBZ. Is de minister bereid om in gesprek met het LEBZ aan te sturen op hulp en bijstand aan slachtoffers bij hun aangifte in plaats van het ontkrachten daarvan?