22 april 2020

'Versoepeling is een worsteling' - #corona debat 7

Bekijk hier de bijdrage van Kees van der Staaij aan het zevende plenaire debat over de coronacrisis. Gehouden op 22 april 2020. Van der Staaij sloot af met een citaat van Koos van den Berg, die gisteren is overleden.

"Een lastige worsteling. Een bescheiden versoepeling. Dat is wat het kabinet presenteerde. De SGP-fractie heeft begrip voor deze voorzichtige benadering. Voorzichtigheid is nodig als we kwetsbare mensen willen beschermen. Voorzichtigheid is nodig als we zorgwerkers gunnen dat ze op adem komen. 

Maar een worsteling blijft het. Elke versoepeling betekent: risico’s nemen.

Onderwijs
Sommige leraren en ouders vinden het heel spannend, als basisscholen voorzichtig de deuren weer openen. Begrijpelijk. Wij pleiten daarom voor maatwerk. Geef ruimte om in een bijzonder geval dat kwetsbare kind nog even thuis te laten. Of die leerkracht nog niet aan het werk te laten gaan. Zorg ervoor dat voor onderwijsmensen voldoende testen beschikbaar zijn.

Verpleeghuizen
Een worsteling blijft het. Het voortduren van de strenge maatregelen geeft velen verdriet. Dan denk ik vooral aan de strenge bezoekregels voor verpleeghuizen. De mailtjes en telefoontjes hierover worden steeds klemmender. Dat je moeder met dementie vraagt: waarom je toch niet meer komt? Dat los je niet op met wat beeldbellen, hoe waardevol ook. Zakken we niet door een bodem van menselijkheid heen als we te lang zouden dralen om de deur van de verpleeghuizen op een kier te zetten, als dat verantwoord weer kan? Dat is de hartekreet die ik hierover toch graag kwijt wil.

  • Is al meer bekend over de pilot voor bezoek aan verpleeghuizen?

Apps
Haastige spoed is zelden goed. Aan die tegeltjeswijsheid moest ik denken toen ik kritische adviezen langs zag komen over het proces rondom de apps van de achterliggende dagen. Laat het kabinet een pas op de plaats maken. Wat winnen we met een app? Wat verliezen we ermee? Er zijn nog veel vragen, waarop een zorgvuldig antwoord moet komen.

Relatiehulp
De boodschap van de minister-president was gisteren: volhouden, geduld oefenen, zelfbeheersing – waarden die ik herken. Laten we tegelijk scherp oog houden hoe verlichting kan komen bij groeiende spanningen. Kinderen kunnen de dupe worden van spanningen tussen ouders. Wij horen over extra vraag naar relatie- en gezinsondersteuning.

  • Welke mogelijkheden zijn er financiële drempels hiervoor te slechten?
  • Hoe voorkomt het kabinet dat hulpverleningsorganisaties als de Eigen Kracht Centrale door de coronacrisis omvallen?

Tot slot
Bij alle lastige, soms onmogelijke keuzes waarvoor we ons in deze staat gesteld zien, is veel wijsheid nodig. Als er één persoon hier diep van doordrongen was, dan was het wel mijn oud-fractiegenoot Koos van den Berg. Gisteravond is hij ons ontvallen, mede als gevolg van de ziekte waar we nu over spreken. Hij heeft hier 16 jaar lang met grote ijver en gedegenheid zijn werk gedaan, zich ten volle bewust van zijn verantwoordelijkheid. Tegelijk beklemtoonde hij ook dat we het alleen met elkaar niet redden, maar zo afhankelijk zijn van Gods zegen. Ik wil hem op deze plaats waar hij ook zelf zo vaak heeft gestaan graag citeren: 

“We vertrouwen per slot van rekening niet op eigen kracht. We verwachten het alleen van de Heere en de kracht van het beginsel. Wie daarvan doordrongen is laat geen plaats voor defaitisme en doemdenken. Dan is er perspectief omdat we er weet van hebben dat de beslissingen in laatste instantie niet genomen worden door mensen. Dus ook niet in Den Haag.”

Wij zijn aangeslagen door zijn overlijden, en bidden om kracht voor zijn vrouw, kinderen en verdere familie. Maar het troost ons te mogen weten, dat hij bij de Heere God mag zijn, van Wie hij ook in dit parlement zo rijk getuigd heeft.