29 september 2021

"Voor veel ondernemers stormt het nog"

Op woensdag 29 september debatteerde de Tweede Kamer over het coronasteunpakket. Tweede Kamerlid Chris Stoffer sprak namens de SGP. Zijn bijdrage is hier te lezen.

De toekomst is onzeker. Dat geldt in het bijzonder voor veel ondernemers. Voor de ondernemer die tegen een hoge schuldenberg aanhikt. Voor ondernemers in de reissector, voor wie de toekomst ongewis is. Voor de touringcarbranche, groepsaccommodaties en andere seizoensbedrijven, voor wie het laagseizoen begint. Maar ook ZZP’ers, werklozen en veel ondernemers vragen zich af: hoe nu verder? Er mogen dan langzaam wat zonnestralen door de donkere wolken van de coronacrisis stralen, voor veel ondernemers stormt het nog.

Horeca
Zeker voor horecaondernemers. Door de coronapas hebben zij te maken gehad met een verzwaring van de maatregelen. De SGP is helder: de coronapas heeft zijn langste tijd alweer gehad, de pas moet zo snel mogelijk, wat de SGP betreft vandaag nog, afgeschaft worden. Het zorgt voor tweedeling in de samenleving, het is onnodig, het beperkt mensen in hun bewegingsvrijheid. Maar het is ook slecht voor de horeca. Is het kabinet bereid om de mogelijkheid te onderzoeken om ondernemers te laten kiezen voor het hanteren van de 1,5 meter in plaats van de coronapas?

Het kabinet wil de VLN-regeling opzetten, met name voor nachtclubs. Kan de hele horeca, en ook andere ondernemers, daar gebruik van maken? Kijk verder dan evenementenbedrijven en nachtclubs, en kom met maatwerk voor sectoren waar de problemen nog hoog zijn, is mijn oproep aan het kabinet.

Schuldenaanpak
Veel ondernemers hebben niet alleen schulden bij de Belastingdienst, maar bij veel meer schuldeisers. Tijdens het vorige debat heb ik een motie ingediend om het afbetalen van schulden te vereenvoudigen. In de brief van 31 augustus staat dat daaraan gewerkt wordt. Hoe staat het daarmee, en hoe voorkomt de minister dat de schuldenberg als een blok aan het ondernemersbeen blijft hangen? Er zijn veel manieren om ondernemers te ondersteunen bij het wegwerken van de schulden.

Nu worden er slechts kleine stapjes gezet, zoals een schuldenfonds waar 30 miljoen euro in zit. Waarom kiest het kabinet niet voor een veel bredere schuldenaanpak? Is het kabinet bereid om een inventarisatie te doen naar de mogelijkheden van een brede, stevige schuldenaanpak?

Terugbetalen coronasteun
Ten tweede, de terugbetaling van coronasteun. Ik maak mij daar zorgen over, ik heb daar al diverse schriftelijke vragen over gesteld. Bij sommige ondernemers gaat dat niet goed, met name op twee punten. In de TVL zijn de kosten voor accountantsverklaringen vaak hoog, zeker voor kleine ondernemers. Daarnaast verschilt het proces rond het terugbetalen per regeling, bijvoorbeeld waar het gaat om deadlines en omzetdefinities. Welke mogelijkheden ziet de minister om de verschillende regelingen meer op elkaar af te stemmen, zodat ondernemers niet voor elke regeling en elke tranche hoge kosten moeten maken?

Ook loopt de afhandeling van bezwaren nog stroef, zo hoor ik van ondernemers. Ze moeten soms lang wachten op beslissingen, terwijl men om het geld verlegen zit. In antwoorden op diverse schriftelijke vragen is aangegeven dat het UWV soepel omgaat met bezwaren. Maar ik hoor verhalen dat ondernemers vastlopen in de bureaucratie. We staan nog maar aan het begin van het terugbetalen van coronasteun. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat daar nog meer tijd en energie naar toe gaat, zodat ondernemers snel en goed geholpen worden?

Toekomst
Sommige sectoren zullen er in de komende jaren niet helemaal bovenop komen. Denk aan de reissector of de evenementenbranche. Hoe ondersteunt de overheid deze sectoren, zodat men ook op langere termijn perspectief heeft?