4 februari 2021

Vragen over het sluiten van de subsidieregeling energiebesparing eigen huis

Lees hier de schriftelijke vragen van SGP-Kamerleden Roelof Bisschop en Chris Stoffer aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het sluiten van de subsidieregeling energiebesparing eigen huis.

  1. Waarom heeft u gekozen voor het sluiten van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) voor Verenigingen van Eigenaren?
  2. Kunnen alle tot het sluiten van de regeling ingediende aanvragen in principe gehonoreerd worden?
  3. Hoe beoordeelt u de effectiviteit en de toegevoegde waarde van de genoemde subsidieregeling?
  4. Waarom heeft u, gelet op de kabinetsambitie om energie te besparen en CO2-emissie te reduceren, niet gekozen voor verhoging van het beperkte budget? 
  5. Deelt u de mening dat het onverwachts sluiten van subsidieregelingen nog voor het verstrijken van de looptijd, zoals in het onderhavige geval, maar ook bij bijvoorbeeld de subsidieregeling voor nieuwe elektrische auto’s, afbreuk doet aan het verkrijgen van het noodzakelijke vertrouwen van burgers en consumenten in de energietransitie?
  6. Welk handelingsperspectief wilt u Verenigingen van Eigenaren de komende jaren bieden als het gaat om verduurzaming van het woningbezit?
  7. Bent u bereid het budget voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis te verhogen om de regeling opnieuw open te kunnen stellen?