26 januari 2021

Wat vindt de SGP van de avondklok?

In de achterliggende periode hebben we van veel ouders en jongeren (nood)signalen gekregen dat hen de coronamaatregelen zwaar vallen. Deze signalen kunnen en willen we niet gemakkelijk naast ons neerleggen. Al langer vragen we aandacht voor de mentale volksgezondheid en de verdere ‘nevenschade’ van alle maatregelen, omdat die ons inziens onvoldoende betrokken worden bij de beslissingen over de maatregelen om het virus te bestrijden (zie bijvoorbeeld: https://youtu.be/5KnXLjVUomA). Ook zien we dat de coronamaatregelen die we al hadden, onvoldoende worden nageleefd, daar valt nog veel winst te behalen.

De argumenten van de regering vóór de avondklok zijn voor een groot deel gebaseerd op aannames van wat zou kunnen gaan gebeuren, en wat het positieve effect ervan zou kúnnen zijn. Dat alles bij elkaar maakt voor ons dat we alles afwegend deze maatregel op dit moment niet proportioneel vonden en daarom niet gesteund hebben (bekijk de hele debatbijdrage via: https://youtu.be/tZro0N2QUSU).

Nu de avondklok er toch is gekomen, spreekt het voor zich dat de SGP iedereen ertoe oproept zich daaraan te houden, en dat we alle geweld dat tentoon gespreid wordt in ons land ten strengste afkeuren.

“Vrijheid mag nooit een vrijbrief zijn voor relschoppen. Zeer beschamend en volstrekt onverantwoord wat er op diverse plaatsen in heel het land is gebeurd. Democratie is niet alleen dat iedereen een mening mag hebben, maar ook dat je als burger loyaal bent aan de uitkomst.” - Kees van der Staaij