28 mei 2020

Winkels open en kerken dicht; een geestelijke crisis?

Bekijk hier de inbreng van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het debat over het tweede economische steunpakket voor bedrijven en ondernemers.

”Ik heb het nog nooit zo druk gehad. Mijn schilders werken door en de verfwinkel draait meer omzet dan ooit tevoren,” aldus de eigenaar van het schildersbedrijf waar ik onlangs een bus verf kocht. De eigenaar van de beddenspeciaalzaak die een bed kwam bezorgen was somberder: “Net de winkel verbouwd, maar vanaf april keldert mijn omzet”. Ik kwam ook nog een eigenaar van een schoonmaakbedrijf tegen: “De kantoren zijn dicht, er is veel minder schoon te maken en mijn mensen zitten grotendeels thuis. Geef het kabinet maar een compliment want die NOW-regeling is geweldig.” Zomaar drie ondernemers uit dat veelkleurig palet van Nederlandse bedrijven, die vertrouwen en perspectief nodig hebben. Om te zorgen dat er banen behouden blijven.

Opvolging TOGS-regeling
Het kabinet komt met een tegemoetkoming voor vaste lasten. Heel goed. Het kabinet houdt echter vast aan de huidige SBI-codes. Verschillende categorieën bedrijven vallen hier buiten, terwijl ze wel te maken hebben met grote omzetverliezen. De voltallige oppositie steunde onze motie voor verfijning van de lijst met SBI-codes. Omdat de stemmen staakten is de motie aangehouden. Ik vraag het kabinet nadrukkelijk dit alsnog op te pakken.

Maatwerk
Gisteren is er nog een en ander gewijzigd in het 2e steunpakket. De tegemoetkoming voor vaste lasten wordt verhoogd naar 50.000 euro. Dat doet inderdaad meer recht aan de ernst van de problematiek. Maar doet nog geen recht aan bijvoorbeeld grote bouwondernemingen die op termijn omzetverlies verwachten. Wordt hier ook aan gewerkt? Er wordt een anti-misbruik bepaling opgenomen in de NOW-regeling. Ondernemers moeten een boete betalen als ze meer dan 20 mensen ontslaan en geen akkoord hebben met de vakbonden of via mediation. Voor een familiebedrijf dat steun heeft gevraagd voor 300 werknemers, en er 25 moet ontslaan, kan dit zomaar het laatste duwtje naar faillissement zijn. Kan dit niet meer naar proportie?

Zondag
Het kabinet wil afspraken maken met gemeenten en sectoren over ruimere openingstijden. Ik roep het kabinet op om de zondag dan buiten beschouwing te laten. Want: op zondag de winkels wagenwijd open en de kerkdeuren op een kiertje: zijn dat geen symptomen van een geestelijke crises?

Omscholing
Goed dat het kabinet investeert in omscholing. Van-werk-naar-werk, dat biedt werknemers perspectief. Ik maak me wel zorgen over de uitvoering. Er wordt 50 miljoen ingestopt, en er wordt online scholing opgezet. Is dit substantieel en effectief? Hoe wordt het geld ingezet om mensen daadwerkelijk aan ander werk te helpen?

NOW-regeling
De NOW-regeling houdt gelukkig meer rekening met seizoensinvloeden. Maar ik zie ruimte voor verbetering. Waarom wordt niet dezelfde periode van vorig jaar als referentie genomen? En kan de aanvullende tegemoetkoming voor seizoenbedrijven niet eerder dan september uitbetaald worden?

TOZO-regeling
De TOZO-regeling is verlengd. Goed dat er meer naar het gezinsinkomen wordt gekeken. Staatssecretaris Van Ark heeft toegezegd serieus te kijken naar de toepassing van het verlaagde urencriterium voor zelfstandigen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De handreiking gaat wel in op deze groep, maar tot mijn verbazing zie ik het aangepaste criterium niet terug. Gaat dit nog gebeuren?

Uitstel belastingen
Veel ondernemers hebben uitstel van belasting gekregen, dat zet zoden aan de dijk! Maar het zorgt wel voor een forse belastingschuld. Komen hiervoor betaalregelingen? En denkt de minister ook aan afstel van belastingen? Neem nu de ODE-heffing, die dit jaar enorm verhoogd is. Is de minister bereid deze ODE-heffing voor dit jaar wat te versoepelen?

Slot
Ik begon mijn verhaal met vertrouwen en perspectief. In mijn jeugdjaren kende ik iemand die het jarenlang heel moeilijk had. Zij haalde haar vertrouwen en perspectief uit de volgende woorden uit psalm 46. “God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtiglijk bevonden een Hulp in benauwdheden”. Als we ons vertrouwen op die God stellen, en onze verantwoordelijkheid kennen voor een goed steunpakket. Dan kan het zwaar zijn, nog zwaarder worden, maar dan komt het goed!