12 mei 2021

Bijdrage Stoffer aan het coronadebat

Lees of bekijk hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het debat over de ontwikkelingen van het coronavirus. Tijdens zijn bijdrage gaat hij in op de versoepelingen, het onderwijs, bruiloften, de verlenging van de tijdelijke coronawet en de steunpakketten. 

Dag van de Verpleging
Vandaag is het de jaarlijkse ‘Dag van de Verpleging’. Een goed moment om stil te staan het werk van ál die verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, in de wijk, in instellingen. Veel waardering. Veel respect. Hoe langer deze crisis duurt, hoe zwaarder het ook voor hén wordt.

Concreet denk ik aan alle operaties en behandelingen die zijn uitgesteld.
Straks moet dat allemaal worden ingehaald. Tegelijkertijd werkt het ziekenhuispersoneel al een hele tijd in het rood. Wanneer kunnen we het herstelplan voor de zorg verwachten waaraan op dit moment door de minister van Medische Zorg wordt gewerkt?

Versoepelingen
De SGP steunt het zetten van de tweede stap van het openingsplan. Het aantal nieuwe ziekenhuis- en IC-opnames daalt gestaag, maar de druk op de zorg is onverminderd hoog. Terecht houdt het kabinet nog een slag om de arm en wordt pas volgende week maandag de knoop definitief doorgehakt.

Onderwijs
Ik miste in de persconferentie aandacht voor het hoger onderwijs. Hoe zorgen we ervoor dat studenten nog vóór de zomer niet alleen weer op het terras, maar ook weer vaker in de collegezaal terecht kunnen? Krijgen onderwijsinstellingen de ruimte om dit te regelen?

Bruiloften
Ik krijg ook steeds vragen wanneer er meer ruimte komt voor meer bezoekers bij bruiloften.

 • Klopt het dat dit bij de volgende stap geregeld wordt?
 • Kan de minister aangeven hoe dan omgegaan wordt met groepsgrootte in relatie tot de oppervlakte van een ruimte? 

Verlenging coronawet tot 1 september
De regering besloot om de tijdelijke coronawet te verlengen tot 1 september. De SGP begrijpt dat het nodig is om maatregelen te blijven nemen om het virus tegen te gaan. Tegelijkertijd mis ik de reflectie van het kabinet op de vraag wanneer de overheid ‘weer terug in het hok gaat’ - om het even huiselijk te zeggen.  We kunnen niet oneindig bezig blijven met dwang, verplichtingen en controle.

 • Wanneer komt het moment dat de over vrijheid en verantwoordelijkheid teruggeeft aan lokale overheden, aan scholen, instellingen, aan burgers zelf?Het is ongewenst en in strijd met de bedoeling van de coronawet dat je de gehele tijdelijke wet in stand houdt terwijl je slechts nog onderdelen daarvan nodig hebt.
 • De vervalbepaling in de coronawet biedt nadrukkelijk de mogelijkheid om ‘bepalingen of onderdelen’ van de wet te laten vervallen als deze niet meer nodig zijn. Waarom heeft het kabinet daar geen gebruik van gemaakt, bijvoorbeeld het artikel met betrekking tot de avondklok?

Steunpakket
Binnenkort komt de brief over het steunpakket voor de komende maanden.
Ik geef het kabinet alvast drie punten mee.

 1. Met de zomer voor de deur hopen ook groepsaccommodaties op ‘goede tijden’.
  • De risico’s op beperkende maatregelen zijn echter groot waardoor boekingen geschrapt zijn en uitblijven. 
  • De financiële steun voldoet soms niet, terwijl groepsaccommodaties sinds maart 2020 zo goed als leeg staan.
  • Is het kabinet bereid om in gesprek met de sector passende steunmaatregelen uit te werken en hierbij te bezien onder welke omstandigheden accommodaties weer kunnen opstarten?
 2. Als tweede doe ik een klemmend beroep op het kabinet om soepel om te gaan met het terugbetalen met coronasteun. Graag een reactie.
 3. Ten slotte vraag ik specifiek aandacht voor de afwikkeling van de NOW-regeling. Zo zijn de accountantskosten hoog en worden ondernemers vaak geconfronteerd met hoge terugbetalingen. Hoe gaat het kabinet voorkomen dat ondernemers in financiële problemen voor de afwikkeling van een steunmaatregel?