24 mei 2023

Bisschop over landbouw en visserijraad

De commissie Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer debatteerde op woensdag 24 mei met minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) over de Landbouw- en Visserijraad van 30 mei. De bijdrage van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop is hieronder te lezen.

Verordening natuurherstel
Als de vos de passie preekt, boer, pas op uw kippen! Onwillekeurig moeten we hieraan denken bij de zalvende woorden van eurocommissaris Timmermans over de verordening natuurherstel. Zo werd eerder ook gesproken over de Habitatrichtlijn… Arcadis onderstreept onze zorgen. Het is in Nederland passen en meten. Brusselse dadendrang kunnen we daarbij missen als kiespijn. Inzet op natuurherstel? Zeker, maar dan op onze eigen manier. Blijft het verzet van de natuurminister niet beperkt tot het verslechteringsverbod? Is zij ook kritisch op onder meer de harde doelen voor natuurherstel en de Europese bemoeienis met ons veenweidegebied?

Nog een juridische vraag:
Het EU-verdrag bepaalt dat bij milieumaatregelen die invloed hebben op ruimtelijke ordening, kwantitatief waterbeheer en landgebruik bij de besluitvorming unanimiteit vereist is. Verschillende bepalingen in de voorgestelde verordening hebben die invloed. Arcadis heeft het niet voor niets over maatregelen met een grote ruimtelijke impact. Is dan niet unanimiteit vereist?

Patenteren planteneigenschappen
De SGP maakt zich grote zorgen over octrooiclaims op planten. Het Europees Octrooibureau gaat gewoon door met het toekennen van octrooien voor klassiek veredelde planten. Onder de noemer van nieuwe veredelingstechnieken wordt een claim gelegd op plantengenoom en planteneigenschappen. Ik vind het ethisch onverantwoord, en funest voor veredelingsvrijheid en gewasdiversiteit. Het huidige verbod op plantenpatenten in de biotechnologierichtlijn, en het kwekersrecht worden ondergraven. Wil het kabinet dit in de Landbouw- en Milieuraad aankaarten en aansturen op strikte interpretatie van de regels door het Europees Octrooibureau?

Fermentatie
Ik heb een vraag over fermentatie met melkzuurbacteriën voor natuurlijke verlenging van de houdbaarheid van voedselproducten. Waarom dringt Nederland in Europa aan op dezelfde strenge goedkeuringsprocedure als voor chemische additieven? Melkzuurbacteriën in kaas vinden we geen probleem, maar voor verlenging van de houdbaarheid van haring opeens wel, terwijl deze melkzuurbacteriën van nature al voorkomen. Deze bijdrage aan minder voedselverspilling willen we toch niet onnodig belasten met E-nummer-rompslomp?

Gecombineerde opgave
De SGP blijft zich grote zorgen maken over de gecombineerde opgave. De onduidelijkheid over de wisselwerking tussen verplichte braaklegging, ofwel GLMC8, de ecoregeling en de subsidie agrarisch natuurbeheer (ANLb) blijft groot. Dat geldt ook bij samenwerking tussen veehouders en akkerbouwers. Dit wordt versterkt door verkeerd ingetekende kaarten en een onduidelijke simulatietool. Er gaat nu een Excel rekentool rond, die eerder door RVO is opgesteld, maar niet is geactualiseerd. Met deze Excelfile kunnen boeren juist wél goede vergelijkingen maken. Wil de minister zorgen dat deze Excel rekentool heel snel wordt geactualiseerd en online wordt gezet?

Akkerbouwers dreigen af te haken voor agrarisch natuurbeheer. Hoe gaat de minister dit voorkomen? Er moeten ANlb-vergoedingen komen voor beheerkosten die niet door de ecoregeling gedekt worden. Dan hoeven boeren niet te kiezen, maar krijgen ze een gestapelde beloning en blijven zware beheerpakketten interessant.