6 juli 2022

Laat onze vissers en tuinders niet in de kou staan!

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het commissiedebat over tuinbouw en visserij.

Kottervisserij
Een Agenda visserij is mooi, maar de torenhoge brandstofkosten belemmeren nu het zicht op de toekomst. Veel kotters liggen aan de kant. Personeel kan niet lang vastgehouden worden, en zie ze dan maar eens terug te krijgen.
De Kamer heeft gevraagd om op de kortst mogelijke termijn een brede overbruggingsregeling uit te werken.

De minister schrijft dat er misschien over een paar maanden een regeling kan zijn, maar dat die dan wellicht overbodig is geworden omdat de saneringsregeling dan al van kracht is. Wat hebben visserijbedrijven hieraan als het water aan de lippen staat? Waarom kunnen omliggende landen wél direct een steunregeling van kracht laten worden en Nederland niet? Kortom, hoe gaat de minister onze vissers op korte termijn ondersteunen?

Kan de minister de concept BAR-regelingen trouwens al delen met de vissers, zodat die mist al wat vermindert?

Het kabinet trekt zomaar ruim 70 miljoen euro van de Noordzeeakkoord-gelden voor de visserij terug. Ik snap dat er via de BAR-regeling al saneringsgeld beschikbaar komt, maar ook in de garnalenvloot zal sanering nodig zijn. Deze schepen vallen niet onder de BAR-regeling. Wil de minister de Noorzeeakkoord-middelen beschikbaar houden voor de garnalenvisserij?

Deze sector loopt ook keihard tegen de stikstofregels aan. Het is bestaand gebruik, maar ja, vissen doe je niet altijd op dezelfde plek, dus zou elk bedrijf een vergunning nodig hebben, inclusief een onmogelijke stikstoftoets.
Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat de garnalenvloot kan blijven varen?

De IPC-regeling voor visserijinnovaties wordt eindelijk opengesteld. Waarom maar voor 1 miljoen euro, terwijl met de projecten die in de startblokken staan het viervoudige nodig is?

Visserijvrije zones
De SGP is kritisch over het generieke visserijverbod bij vismigratievoorzieningen. Waarom kiest de minister niet voor maatwerk bij aantoonbare knelpunten? Dat is ook waar het Reglement voor de binnenvisserij vanuit gaat.

Rivierkreeft
Rivierkreeften zijn een ware plaag. Beroepsvissers voelen zich beknot in de ruimte voor het wegvangen van rivierkreeften. Wil de minister in overleg met waterbeheerders en binnenvisserij zorgen voor meer ruimte voor en inzet op de kreeftenvisserij?

Glastuinbouw
Zeker duizend glastuinbouwbedrijven zitten in zwaar weer door de geëxplodeerde gasprijzen. In omliggende landen worden tuinders gesteund middels bijna renteloze leningen of zelfs directe steun. Onze regering zegt: we gaan eens kijken wat we kunnen doen via een borgstellingskrediet en het faciliteren van energiebesparing. Waar is het urgentiebesef? Waar blijft de borgstelling? Waar blijft het naar voren halen van middelen voor energiebesparing of renteloze leningen hiervoor? Wat zijn de kansen voor biogasproductie op melkveebedrijven voor glastuinbouwbedrijven? Een driedubbele winst: reductie van ammoniak en methaanemissie op melkveebedrijven en minder gebruik van fossiel gas. Laat onze tuinders niet in de kou staan.

Tuinders hebben te maken met een stapeling van maatregelen. Afschaffing van het verlaagd tarief in de energiebelasting, beperking van de wkk-inputvrijstelling, en tegelijkertijd een aangescherpt CO2-plafond met individuele heffing. Daarnaast is sprake van een slecht passende SDE-regeling. 
De referentie zou niet de gasprijs, maar de prijs van restwarmte voor elektriciteitsproductie moeten zijn. Het kabinet komt met een impactanalyse van de fiscale maatregelen. Wil de minister het integrale pakket aan financiële maatregelen meenemen? Waar sluit het slecht op elkaar aan? Waar is sprake van onnodige stapeling?