21 maart 2024

Maak het Holocaustmuseum gratis!

“Maak het kort geleden geopende Nationaal Holocaustmuseum gratis."  Dat zeggen SGP-Kamerlid Diederik van Dijk en SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. De partijen dringen er bij het kabinet op aan om na te laten gaan of en hoe het Holocaustmuseum voor iedere Nederlander gratis kan worden gemaakt.

SGP en SP stellen dat als je iets wil weten over de oorzaken en gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, kennis van de systematisch uitgevoerde moord op 6 miljoen Joden onmisbaar is. Dat geldt eveneens voor het antisemitisme en het ontstaan van de staat Israël. In het onderwijs moet er hoe dan ook aandacht zijn en blijven voor de Holocaust. Zoals het een goed streven is middelbare scholieren voor hun 18e kennis te laten maken de democratie door naar de Tweede Kamer te gaan, zou dat ook het geval moeten zijn met een bezoek aan het Holocaustmuseum.

Volgens SGP-Kamerlid Van Dijk is het idee om een bezoek aan het Holocaustmuseum gratis te maken hard nodig omdat het antisemitisme weer schrikbarend toeneemt: “Het altijd latente antisemitisme steekt weer hevig de kop op. Wat kun je dan beter doen dan te laten zien tot welke gruwelijkheden dat kan leiden. Het NHM is daarvoor de aangewezen plaats.”

SP-leider Jimmy Dijk: “Om te bepalen waar we naartoe gaan, moet je weten waar we vandaan komen. Daar is historisch besef voor nodig en dat moeten we zo toegankelijk mogelijk maken voor iedereen. Het Holocaustmuseum is dé plek waar we onze jeugd kunnen laten leren over de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog.”

Lees hieronder de schriftelijke Kamervragen van SGP-Kamerleden Chris Stoffer en Diederik van Dijk en SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk aan staatssecretaris Gräper-van Koolwijk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, minister Paul voor Primair en Voortgezet onderwijs en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid. 

  1. Bent u bekend met de interactieve tablettour van het Nationaal Holocaustmuseum voor groepen leerlingen uit het voortgezet onderwijs?
  2. Deelt u de opvatting dat het onmisbaar is dat leerlingen inzicht krijgen in de Holocaust? Onderkent u dat een bezoek aan het Holocaustmuseum voor scholen een waardevol hulpmiddel kan zijn om, zoals verplicht in de kerndoelen, de Holocaust aan de orde te stellen?
  3. Deelt u de opvatting dat een bezoek aan het Holocaustmuseum voor iedereen van belang is om te leren over onze gedeelde geschiedenis en de oorzaken en gevolgen van de Tweede Wereldoorlog?
  4. Wat vindt u van de ambitie dat ten minste alle middelbare scholieren in de komende jaren het Holocaustmuseum bezoeken? Welke plannen heeft u om dit te bereiken?
  5. Vindt u ook dat het kennis hebben van de Holocaust een plaats verdient in het burgerschapsonderwijs? Op welke wijze betrekt u dit bij de ontwikkeling van de nieuwe kerndoelen?
  6. Kunt u aangeven welke plaats het Holocaustmuseum heeft in het beleid om antisemitisme te bestrijden? Hoe werkt u aan de verdere bekendheid van het museum? Bent u hierover in gesprek met de vertegenwoordigende organisaties uit het onderwijsveld?
  7. Bent u bereid om samen met het Holocaustmuseum te verkennen hoe een gratis bezoek aan het museum voor alle Nederlanders mogelijk gemaakt kan worden? En bent u bereid om te onderzoeken hoe de Rijksoverheid dit het beste financieel mogelijk kan maken?