2 juni 2021

Stoffer over coronasteunpakketten

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het debat over de steunpakketten. Hij ging onder andere in op belastingschulden, filiaalbedrijven, en de afwikkelingen van de NOW. 

Vroeger werkte ik veel in de fietsenwinkel van mijn opa. We verkochten daar ook fietsen met van die zijwieltjes. Dat is nodig om iemand op gang te helpen. Die zijwieltjes haal je er niet na 10 meter af; eerst moeten er een paar rondjes gefietst worden. Nu stoppen met de steun, de zijwieltjes nu al in de la leggen, zorgt voor omvallende ondernemingen. Goed dat de steun verlengd wordt.  Maar bij sommige ondernemingen zit de rem er nog te veel op en sommigen worden nog te weinig ondersteund. Ik noem een paar pijnpunten voor ondernemers.

Belastingschulden
De schulden van ondernemers zijn inmiddels enorm: belastingschulden, huurschulden, schulden bij leveranciers, terugbetalingen van de NOW. We hebben het vaak over de problemen in de uitvoering, laten we ook oog hebben voor de uitvoering bij ondernemers.

  • Is de minister bereid een loket, een aanspreekpunt op te zetten waar alle schulden bij elkaar komen, zodat ondernemers één aanspreekpunt hebben en geholpen kunnen worden bij het afbouwen van de schuldenberg? Ik overweeg een motie op dit punt.

Filiaalbedrijven
Eén van de pijnpunten zit bij filiaalbedrijven, en alles wat daarmee samenhangt: de tienduizenden banen, al de gezinnen met een modaal inkomen en de lokale winkelstraat in Emmen, Zwolle, Middelburg en op veel andere plaatsen. Ik heb daar vaak aandacht voor gevraagd, en ik vernam dat het lang de goede kant op ging. Maar onder aan de streep is er niets geregeld.

  • Waarom is het overleg geklapt, waarom is er niets geregeld, en blijft de minister wel in gesprek?
  • En waarom kiest het kabinet er niet voor om de eis van 30% omzetverlies niet op groepsniveau maar per werkmaatschappij te bepalen, net als in de NOW?

Moties
Voorzitter, recent heb ik een motie ingediend over het ondersteunen van groepsaccommodaties. Heeft het gesprek met deze sector inmiddels plaatsgevonden, en hoe wordt deze sector ondersteund bij de verdere openstelling? En hoe staat het met mijn aangenomen motie over het inzetten van arbeidsgehandicapten bij de overheidspool van november vorig jaar? 

Afwikkeling NOW
Voorzitter, de afwikkeling van de NOW heeft heel wat voeten in de aarde.
Het is heel mooi dat de TVL-steun niet meer meetelt als omzet voor de NOW.
En ook de zes voorstellen voor administratieve lastenverlichting zorgen voor minder rompslomp. Maar ik begrijp dat uitvoeringsorganisaties nog veel meer voorstellen hebben gedaan voor lastenverlichtingen.
Kan de minister een overzicht geven van alle voorstellen die door organisaties zijn ingebracht, met argumentatie waarom deze niet zijn opgenomen? Dat kan uiteraard ook schriftelijk na het debat, graag een toezegging op dit punt.

Schrijnende gevallen
Veel ondernemers zien de toekomst nog niet rooskleurig. Ik denk dan aan de touringcarbranche die door seizoensinvloeden pas volgend jaar weer omzet verwacht. Of aan reisorganisaties die in grote onzekerheid zitten en nog vrijwel geen omzet hebben gemaakt. ZZP’ers kunnen moeilijk aanspraak maken op de TVL en de TONK loopt ook nog niet goed door de strenge voorwaarden. Zijn we inmiddels niet op het punt aangekomen dat gericht maatwerk nodig is en mogelijk moet zijn? Graag een reactie.

Vierde kwartaal
Wat de toekomst brengt weten we niet, maar we moeten wel voorbereid zijn op een vierde kwartaal waarin maatwerk hard nodig is, zodat we enkel die ondernemers nog steunen die het echt nodig hebben.

  • Ziet de minister dit ook zo, een welke stappen zet hij om vanaf kwartaal vier van generieke naar specifieke steun over te gaan?