29 november 2022

Stoffer over gezinnen bij begroting sociale zaken

Op dinsdag 29 november 2022 debatteerde de Tweede Kamer met minister Van Gennip en Schouten over de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Namens de SGP leverde Chris Stoffer een bijdrage. Tijdens zijn inbreng gaat hij onder andere in op de 'kinderwagenbonus', gezinnen, werkgeverslasten en rouwverlof. Zijn bijdrage is hieronder te lezen.

Waar zouden we zijn zonder de kracht van onze gezinnen? Het gezin is de plaats waar wordt gelachen en getreurd. Het fundament van ons leven wordt er gelegd. Steentje voor steentje.

Gezinsbeleid
Om die reden vroeg de Kamer vorig jaar, door middel van de motie-Palland/Ceder, om een nieuwe nota Gezinsbeleid. De reactie van de minister is helaas ondermaats. Er komt geen integraal onderzoek, maar zij wil het onderwerp betrekken bij een dialoog over gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. Dat zegt genoeg over de kijk van dit kabinet op gezinnen.

  • Is de minister het met mij eens dat de waarde van gezinnen véél meer is dan alleen de productiefactor arbeid?
  • Gaat zij daarom vanaf vandaag in haar beleid bekijken hoe we de kracht van gezinnen kunnen versterken in plaats van daar enkel kracht aan te onttrekken door beide ouders de arbeidsmarkt op te jagen?

Ik ga ervanuit dat de minister de unaniem aangenomen motie alsnog uitvoert.

  • Daarom vraag ik: wanneer komt die gezinsnota er?

Gezinnen kunnen steeds moeilijker rondkomen. Het is daarom goed dat het kabinet het kindgebonden budget nu verhoogt. De SGP vindt het alleen onverstandig dat die verhoging na volgend jaar alweer wordt afgebouwd, terwijl de kosten dan echt niet minder zijn geworden. Wij zeggen: zet die verhoging voor gezinnen structureel door. Is het kabinet daartoe bereid?

Het is prachtig om ouders te mogen worden. Zeker als alles goed gaat en het Godswonder in de armen wordt gesloten. In deze financieel krappe tijden zijn de kosten die daarbij komen kijken geen kleinigheid. Een verbouwing, babykamer of kinderwagen kost een aardige duit.

De SGP wil kersverse ouders tegemoetkomen bij deze extra kosten. Ik heb daarom een amendement ingediend om ouders een kinderwagenbonus van 1000 euro te geven bij de geboorte van hun eerste kindje.

Werkgeverslasten
De werkgevers komen er in de kabinetsplannen bekaaid vanaf. De lonen van werknemers stijgen fors, maar de vraag is: waar gaan werkgevers dat van betalen? Jawel, er komt 500 miljoen bij voor het mkb. Maar dat staat in geen verhouding tot de enorme lastenverzwaring. En het wordt ook nog eens bekostigd door meer belasting op te halen uit de zakken van diezelfde werkgevers. Sigaar uit eigen doos dus.

Ik heb het al eerder gevraagd, maar nog geen bevredigend antwoord gekregen: hoe gaat deze minister flink snijden in de werkgeverslasten? Er moet echt meer gebeuren, zeker nu het minimumloon verhoogd wordt én in 2024 het minimumuurloon er komt. Is zij daarom bereid te onderzoeken op welke manieren de werkgeverslasten structureel en netto verlaagd kunnen worden?

Zelfstandigen
Niet alleen werkgevers, maar ook zelfstandigen gaan erop achteruit. De arbeidsongeschiktheidsverzekering laat nog jaren op zich wachten, maar ondertussen doeken we wel vast de regelingen op die zelfstandig ondernemers moeten stimuleren eigen buffers op te bouwen. De zelfstandigenaftrek, de oudedagsreserve en middelingsregeling verdwijnen allemaal. Onverstandig, wat de SGP betreft.

  • Is de minister het met mij eens dat we zelfstandigen moeten blijven ondersteunen bij het afdekken van hun ondernemers- en sociale risico’s
  • Hoe wil zij dat gaan doen?

100 miljard
De begroting van Sociale Zaken dijt uit richting de 100 miljard euro. Vooral de oudedagsvoorziening en arbeidsongeschiktheid zijn de achterliggende jaren in rap tempo gegroeid.

  • Hebben we zicht op hoe dit zich verder gaat ontwikkelen?
  • Hoe wil het kabinet de obesitas van de verzorgingsstaat tegengaan?

Armoede en schulden
Op het gebied van armoede en schulden worden goede stappen gezet. Zo komt er één gezamenlijke betalingsregeling voor schulden bij meerdere Rijksorganisaties.

  • Gaat de minister ervoor zorgen dat alle overheidsorganisaties hieronder komen te vallen?

Nu alles duurder is geworden, kunnen steeds minder gezinnen de eindjes aan elkaar knopen.

  • Hoe intensiveert de minister de aanpak van vroegsignalering?

Deurwaarders willen daarbij helpen door hun informatie te delen met gemeenten.

  • Wil de minister met gemeenten kijken wat hier mogelijk is, bijvoorbeeld door een pilot op te starten?

Rouwenden
Het is inmiddels een goede traditie dat de SGP hier aandacht vraagt voor rouwenden. Zo wees ik er vorig jaar op dat nabestaanden na overlijden van hun geliefde regelmatig in financiële problemen komen. Terwijl je leven wordt beheerst door rouw, staat de Belastingdienst op de stoep met de mededeling: “Door uw nabestaandenpensioen hebt u een hoger verzamelinkomen. Wij komen graag even 5000 euro innen.” Anderen krijgen een fikse terugvordering van het kindgebonden budget voor de kiezen.

Een weduwe zette samen met anderen een aantal situaties op een rij. Ik zou die graag aan de ministers willen overhandigen met het verzoek de financiële problemen na verlies van een geliefde te onderzoeken.

Rouwverlof
Inmiddels ligt er een goed rapport dat laat zien dat we rouwenden meer moeten en kunnen bieden. De SGP werkt daarom samen met andere partijen aan een initiatiefwet over rouwverlof. Met elkaar willen we een basis leggen voor werknemers die getroffen worden door rouw in hun directe omgeving. Door hun verdriet te erkennen komt er ruimte voor rouwverwerking en terugkeer naar het werk. Ik zou zeggen: laten we samen om deze mensen heen gaan staan. U hoort van ons!

Lees hier meer over de 'kinderwagenbonus'