11 november 2022

Stoffer over steun voor MKB en huishoudens

Door onder andere de energieprijzen staan bedrijven op omvallen. De afgelopen tijd heeft Chris Stoffer daarom meerdere pogingen gedaan om steun te regelen voor het MKB.  Zo vroeg hij meerdere debatten aan in de Tweede Kamer, maar werden deze aanvragen helaas geblokkeerd. Inmiddels ziet de regering ook in dat de regeling voor het MKB verruimd moet worden. Op donderdag debatteerde de Tweede Kamer hier in commissieverband over. Tijdens zijn bijdrage vroeg Chris Stoffer aandacht voor het MKB, huishoudens en de visserij. Lees hieronder zijn bijdrage.

Na lang aanhouden en blijven hameren, wordt de energiesteun voor mkb’ers toch uitgebreid! Dat is hard nodig voor al die bakkers, slagers en andere energiegevoelige bedrijven. Ik spreek veel bakkers, tuinders en andere ondernemers. Hun grootste zorg is: hoe kom ik de winter door? Wat heb ik aan een steunregeling als het geld pas na de winter op mijn rekening staat? Kortom, hoe zorgen we ervoor dat het kalf nog niet verdronken is, voor de put gedempt wordt?

Drempelpercentage
Ik heb er vanaf het begin op gewezen dat de eis van 12,5% energiekosten te hoog was. Daarom is het een goede, eerste stap dat het drempelpercentage wordt verlaagd naar 7%.

 • De vraag is wel: is dat genoeg?
 • Hoe is de minister tot dit percentage gekomen?
 • En wat is de rol van het ministerie van financiën hierin?
 • En waarom berekenen we niet op basis van kosten in plaats van omzet?
 • Ik heb de minister gevraagd met mkb in gesprek te gaan. Hoe zijn zij meegenomen in de aanpassingen van de TEK?

Nog altijd weten mkb’ers niet welk kwartaal het uitgangspunt wordt bij de berekening van het drempelpercentage. Wanneer komt die duidelijkheid?

Verbruiksdrempel
De verbruiksgrenzen van 5.000 m3 gas en 50.000 kWh elektriciteit zijn echt te hoog. Hierdoor vallen heel veel kleine mkb’ers met minder verbruik buiten de TEK. Het kabinet wil toch niet dat ondernemers maar meer gaan verstoken om boven de drempel uit te komen? In de stukken zie ik dat het loslaten van de verbruiksdrempel niet veel kost, maar wel 21.000 bedrijven meer helpt.

 • Is de minister bereid dit aan te passen? Ik overweeg een motie op dit punt.
 • En hoe wordt omgegaan met gestapeld verbruik?

Plafond
Het ‘plafond’ van €160.000 euro is te laag. Zeker wanneer je meerdere filialen hebt, is dit onvoldoende. Terwijl de Europese steunkaders meer ruimte bieden.  Tot wel vier miljoen euro. Ook andere Europese landen geven fors steun, zo blijkt uit de brief waarom ik had verzocht. De minister is het vast met mij eens dat we onze bedrijven niet op achterstand willen zetten.

 • Wil zij daarom kijken naar een verhoging van het plafond?
 • Ook onze tuinders lopen hier tegenaan. Waarom worden tuinders niet als in andere lidstaten als energie-intensief bedrijf met bijbehorend hoger steunplafond aangemerkt?

Vervroegen steun
Zoals ik steeds heb gezegd: de regeling is niet alleen te krap, maar ook te laat. Het voelt als een reddingsboei die wordt toegeworpen nadat de drenkeling al is verdronken. Tot tweede kwartaal volgend jaar moeten ondernemers maar hopen op een soepele Belastingdienst en welwillende banken. Je zult nu maar in de problemen zitten met je geëxplodeerde energierekening… In de Eerste Kamer is daarom de motie-Schalk van de SGP aangenomen die het kabinet verzoekt de regeling te vervroegen of voorschotten te verstrekken.

 • Hoe wordt die motie uitgevoerd?
 • Is zij al in overleg met de Europese Commissie om het proces te versnellen?

Prijsplafonds huishoudens
Het kabinet heeft een belangrijke stap gezet om de energierekening van huishoudens in toom te houden. De SGP heeft hier nog enkele vragen bij.

 • Vallen kerken ook onder het prijsplafond?
 • Wat is de stand van zaken wat betreft de regeling voor blokaansluitingen Gaat dit goedkomen?

Er is gesuggereerd om voor huishoudens met een collectieve voorziening en één aansluiting de volumeplafonds los te laten, omdat het in bijna alle gevallen gaat om appartementen met energiegebruik onder de verbruiksplafonds. Hoe kijkt het kabinet tegen deze relatief eenvoudige oplossing aan?

De SGP maakt zich verder zorgen over twee andere groepen huishoudens. De grote gezinnen en de huishoudens met een warmtepomp.  Voor gezinnen zullen we eerder naar verhoging van het kindgebonden budget moeten kijken. Wat betreft de warmtepompen: kun je er niet voor kiezen om bij kleinverbruikers met een zeer laag gasgebruik alleen het prijsplafond voor elektriciteit toe te passen, maar dan voor een hoger aantal kilowattuur?

Het blijkt voor huishoudens met stroomslurpende medische apparatuur, maar ook voor ziekenhuizen en aanverwante bedrijven lastig te zijn om hoge kosten vanwege hoge stroomtarieven te declareren bij zorgverzekeraars. Oefent het kabinet echt druk uit op zorgverzekeraars om snel over de brug te komen?

De SGP heeft nog wat vraagtekens bij de twee keer 190 euro teruggave voor de komende twee maanden. Verschillende huishoudens krijgen die maanden geld toe. Dat voelt heel raar en kost het Rijk onnodig veel geld. Waarom wordt niet gekeken naar tijdelijke verlaging van alle voorschotten, maar met verrekening achteraf voor huishoudens die gewoon nog voordelige contracten hebben?

Visserij
Maanden geleden is door de Kamer een steunregeling gevraagd voor de kottervisserij, waar de helft van de schepen aan de wal ligt door hoge brandstofprijzen. Er zijn moties ingediend, toezeggingen gedaan. Maar daarna bleef het stil. Hoe staat het daarmee? Graag actie.