4 september 2023

Voer voor nieuw politiek seizoen

Bij gulle giften hoeft de linkerhand niet te weten wat de rechterhand doet. Als het gaat om de opstelling van de overheid is dat juist niet de bedoeling. Maar de ervaringen bij het (landbouw)beleid zijn anders…

Tijdens een bijeenkomst van het SGP landbouwplatform werden we bijgepraat door een adviseur van VanWestreenen over het stikstofbeleid en de regeling voor piekbelasters. Ondanks mooie woorden van minister Van der Wal over het vrijwillige en ‘woest aantrekkelijke’ karakter van de opkoopregeling voor piekbelasters en het keuzemenu dat beschikbaar komt, zien ondernemers iets anders. Ze horen ook een minister die het steeds heeft over een onontkoombare aanpak. Ze weten nog steeds niet hoe de regelingen voor verplaatsing, innovatie en extensivering eruit gaan zien en waar ze op kunnen rekenen. Voor kalverhouders met verouderde stallen is de regeling helemaal niet zo aantrekkelijk. En zo zijn er meer vraagtekens. Tijdens de bijeenkomst werd ook gewezen op de gevolgen van allerlei wetgeving op het aanbod van landbouwproducten en voor de prijs van een vol boodschappenmandje, ofwel voor de koopkracht.

Met het landbouwplatform werd ook een bezoek gebracht aan varkens- en melkveebedrijf Van Ommeren in Lunteren. Van Ommeren jr. vertelde enthousiast over het gebruik van allerlei restromen uit de levensmiddelenindustrie, zoals avocadoschillen, in varkensvoer. Zo worden deze restromen op een hoogwaardige manier gebruikt. Daar mag in Den Haag meer oog voor zijn.

Akkerbouwer en bollenteler Dogterom in Oude-Tonge maakte tijdens een werkbezoek duidelijk dat hij zijn bedrijf op en rond het erf wil verduurzamen, maar dat niet altijd sprake is van consistent beleid. ‘Waarom krijg ik bij de POP3-investeringsregeling de minste punten voor investeringen in het voorkomen van erfafspoeling en schonere sloten? Waarom duurt het zo lang voordat ik aan de slag mag met waterstofproductie?’ De ondernemer pleitte verder voor duidelijke doelen, zodat hij en zijn collega’s weten waar ze op moeten koersen. Maar wel tijdig! Zo kost de zoektocht naar mogelijkheden voor minder gebruik van en alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen tijd. Denk aan het praktijkonderzoek en de veredeling die hiervoor nodig zijn.

Kortom, veel voer om na het zomerreces – ondanks alle verkiezingsperikelen – als SGP weer de handen uit de mouwen te steken in de Tweede Kamer.